Tehnički podaci: Betonska brana od valjanog betona (RCC), visina h=76,5m

Usluga: Idejni projekat i tenderska dokumentacija;

Zemlja: Alžir

Klijent: ANBT(Agence nationale des barages et transferts)

Status projekta: 2013