Tehnički podaci: Elektrana na ugalj, 350 MW

Usluga: Konsultantske usluge za nastavak izgradnje TEKO:

Zemlja: Srbija

Klijent: Elektroprivreda Srbije (EPS)

Status projekta: U toku