Tehnički podaci: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji puta (od km 53+139.91 do km 77+118.23), dužina: 24 km, Izgradnja 4 saobraćajne i 3 zaustavne trake, 9 mostova, 6 nadvožnjaka, saobraćajna petlja „Ljig“, tunela „Brančići“ sa 2 tunelske cevi dužine od po 940 m i regulacija rečnih tokova

Usluga:  Izgradnja

Zemlja: Srbija

Klijent: Ministarstvo građevinarstva Srbije/
China Shandong International Economic & Technical Cooperation

Status projekta: 2019.