• Preko 26.000 MW instalisane snage termoelektrana
 • Preko 15.000 MW instalisane snage hidroelektrana
 • Preko 5.000 MW instalisane snage solarnih i vetroelektrana
 • Više od 20.000 km mreže dalekovoda i kablovskih vodova
 • Preko 550 trafostanica
 • Preko 50 projekata ruralne elektrifikacije u dužini od više desetina hiljada kilometara
 • Svi projekti
 • Afrika
 • Bliski istok
 • Evropa
 • Južna Amerika
 • Svi projekti
 • Afrika
 • Bliski istok
 • Evropa
 • Južna Amerika