Tehnički podaci: Snaga svake HE po 20MW

Usluga: Izvođenje radova; Izgradnja vodozahvata, tunela, kanala, cevovoda i mašinske zgrade;

Zemlja: Peru

Klijent: SINERSA & CHUNGAR

Status projekta: 2016