Tehnički podaci: 15 malih hidroelektrana instalisane snage od 0.06 MW do 6.4 MW

Usluga:Izrada investiciono tehničke dokumentacije i pružanje konsultantskih usluga;

Zemlja: Srbija

Klijent: Elektroprivreda Srbije (EPS)

Status projekta: U toku