Tehnički podaci:Gasno kogenerativno postrojenje snage 200 MW

Usluga:Izrada tehničke dokumentacije i usluge ishodovanja svih potrebnih saglasnosti I dozvola

Zemlja: Srbija

Klijent: Shanghai Electric Group Europa

Status projekta: U toku