Tehnički podaci: Revitalizacija agregata broj 4 (205 MW) i broj 6 (205 MW)

Usluga: Izrada glavnih i izvođačkih projekata i projektantski nadzor;

Zemlja: Srbija

Klijent: PD „Hidroelektrane Đerdap“ doo Kladovo

Status projekta: 2013