Sistem Energoprojekt

organizaciona šema

Energoprojekt Holding

organizaciona šema

Nadzorni odbor Energoprojekt a.d.


null
Dobroslav Bojović, predsednik

Dobroslav Bojović, diplomirani ekonomista, rođen 1958. godine. Direktor je Građevinskog preduzeća NAPRED a.d. Beograd, Akcionarskog društva NAPRED RAZVOJ Beograd, predsednik Nadzornog odbora Agrobačka a.d. Bačka Topla, predsednik Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. i član Odbora direktora Energoprojekt Entel a.d. Beograd. Član je Srpskog poslovnog kluba „Privrednik“ i privrednog društva UTMA COMERC. Dobitnik je brojnih nagrada, među kojima su: Privredni pobednik za 2005. godinu, koju dodeljuje Privredna komora Beograd, povelje „Kapetan Miša Anastasijević“ za 2007. godinu, plakete „Menadžer godine za oblast građevinarstva“ u 2008. godini, koju dodeljuje Klub privrednih novinara. Iskoristivši svoje dugogodišnje iskustvo bankara i pravilnu percepciju privrednih kretanja, uspeo je da održi, razvije i osavremeni poslovanje poslovne grupacije NAPRED-a i Energoprojekt Holding a.d.


null
Prof. dr Branislav Ivković, član

Prof. dr Branislav Ivković, diplomirani građevinski inženjer, rođen 1952. godine. Karijeru je započeo u Građevinskom preduzeću „Napred“ Beograd (1979.-1981.). Posle izbora za asistenta pripravnika zaposlio se na Građevinskom fakultetu u Beogradu. Magistarsku tezu „Optimizacije proizvodnje montažnih elemenata za stambenu i industrijsku izgradnju“ odbranio je 1983. godine. Doktorsku disertaciju „Optimizacija pouzdanosti proizvodnih sistema u građevinarstvu“ odbranio je 1988. godine. Za docenta na grupi predmeta Menadžment i tehnologija građenja izabran je 1989. godine, za vanrednog profesora 1994. godine i za redovnog profesora Građevinskog fakulteta u Beogradu 1999. godine. Učestvovao je ili rukovodio izradom velikog broja studija, ekspertiza i projekata. Bio je odbornik u Skupštini grada Beograda, Ministar građevina (1994.-1998.), Ministar za nauku i tehnološki razvoj (1998.-2001.) i poslanik u Narodnoj Skupštini Srbije (2000.-2004.). Član je Akademije inženjerskih nauka Srbije.


null
Prof. dr Miodrag Zečević, član

Prof. dr Miodrag Zečević, diplomirani inženjer elektrotehnike, rođen 1959. godine. Bio je zaposlen u sistemu Energoprojekt od 1987. godine do 2010. godine. Obavljao je funkciju izvršnog direktora i predsednika Upravnog odbora Energoprojekt Holding a.d. U periodu od 1987.-2003. godine bio je zaposlen u Energoprojekt Oprema a.d., prvobitno kao inženjer pripravnik, zatim glavni inženjer za elektormašinske radove na hotelu Šeraton u Kampali, Uganda i šef objekta na poslovima nadzora i montaže liftova i izvođenju elektorinstalacije na hotelu Hajat. Bio je angažovan i na drugim poslovima kao rukovodilac gradnje i glavni inženjer. Od 1992.-1995. bio je zadužen za poslove u Rusiji, kao rukovodilac ino punkta Energoprojekt Oprema i tehnički direktor za izvođenje elektromašinskih radova na hotelu Sokoljniki u Moskvi. Bio je direkor Limesa, firme kojoj je poverena izgradnja i ekpoatacija Beogradske arene (2000.-2002.). Kao pomoćnik direktora Energoprojekt Oprema a.d. organizovao je i koordinirao marketinške aktivnosti preduzeća u nekoliko mandata. Od 2003.-2010. godine je bio pomoćnik generalnog direktora Energoprojekt Holding a.d. Bio je član Upravnog odbora Energoprojekt Holding a.d. u periodu od 2009.-2011. godine. Član je inženjera i tehničara Srbije i član Skupštine Privredne komore Beograda. Predsednik je Odbora direktora Energoprojekt Visokogradnja a.d. i član Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d.


null
Nada Bojović, nezavisni član

Nada Bojović, diplomirani inženjer organizacije rada, rođena 1958. godine. Poseduje dugogodišnje iskustvo projektovanja i rukovođenja u oblasti informacionih tehnologija u privredi i finansijskom sektoru. Karijeru je započela 1981. godine u IPM Zmaj u Zemunu, a nedugo zatim prelazi u TP Beogradelektro a.d. Beograd. Od 1997. godine je radila kao specijalni savetnik u IT sektoru, na uspostavljanju novih procesa na prvom real time projektu u tadašnjoj Narodnoj banci Jugoslavije (poslovi deviznog platnog prometa koji su se obavljali preko NBJ). Od 2002. godine je kao deo petočlanog tima radila na reorganizaciji NBJ u NBS. Od 2004.-2009. godine je radila na poziciji direktora sektora za kliring i saldiranje u Centralnom registru hartija od vrednosti a.d. Beograd. Projektovala je i implementirala proces kliringa i saldiranja hartija i novca, čime je na finansijskom tržištu uspostavljen novi način trgovanja hartijama od vrednosti. Od 2009. godine do danas, kao predstavnik GP Napred a.d. Beograd u dva mandata, imenovana je za člana Upravnog odbora Energoprojekt Holding a.d. i Nadzornog odbora Agrobačke a.d. Bačka Topola. U istom periodu je radila kao konsultant na projektu „Razvoj informacionog sistema CDA” (Centralna Depozitarna Agencija) Podgorica, Crna Gora. Od decembra 2017. godine je predsednik Odbora direktora Energoprojekt Energodata a.d. Beograd.


null
Dragan Ugrčić, član

Dragan Ugrčić, pomoćnik ministra privrede. Dragan Ugrčić rođen je 1981. godine u Kninu, Republika Hrvatska. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završio i master studije. Prva radna iskustva je sticao u privatnom sektoru. Od 2008 godine, angažovan je u Agenciji za privatizaciju na poslovima privatizacije i stečaja, od rukovodioca projekta do direktora. Dužnost v.d. direktora Agencije za privatizaciju obavljao je do februara 2016. godine, a nakon toga je bio direktor Odeljenja za saradnju sa Vladom Republike Srbije u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika. Krajem 2016. godine postaje v.d. pomoćnika ministra privrede, a od maja 2018. godine, imenovan je na poziciju pomoćnika ministra privrede sa mandatom od 5 godina zadužen za privatizaciju, stečaj i industrijski razvoj. Raspolaže značajnim iskustvom u poslovima privatizacije i stečaja, rukovođenju aktivnostima vezanih za investicione prilike kao i pregovorima sa potencijalnim strateškim investitorima i međunarodnim finansijskim institucijama. Govori engleski jezik. Oženjen, otac dvoje dece, živi u Beogradu.


null
Zoran Đerković, član

Prof. dr Zoran Đerković je rođen 1959. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1981. godine, magistrirao 1986. godine i doktorirao 1991. godine. Baveći se naučnim radom, stekao sva naučna zvanja, zaključno sa zvanjem „naučni savetnik“, 2001. godine. Baveći se nastavnim radom, 2005. godine stekao zvanje redovnog profesora univerziteta, za užu oblast „računovodstvo i finansije“. Boravio na nekoliko specijalističkih usavršavanja i seminara u inostranstvu. Bio angažovan kao predavač i profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, Beogradskoj bankarskoj akademiji, Beograd i Visokoj poslovnoj školi, Valjevo. Objavio više stotina naučnih i stručnih radova i udžbenika. Bio član Savezne komisije za sticanja zvanja u reviziji (u SR Jugoslaviji). Počeo da radi kao asistent u Institutu za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda. Radio i u Institutu za tržišna istraživanja iz Beograda. U Institutu za ekonomiku poljoprivrede 1997. godine bio izabran za direktora Instituta. Obavljao je funkciju izvršnog direktora u Koncernu Bambi-Banat ad, Požarevac. Obavljao je funkciju generalnog direktora Instituta za strane jezike ad, Beograd. Trenutno obavlja funkciju direktora Instituta za ekonomska istraživanja doo Beograd i Revizorske kuće-Auditor doo Beograd. Bio je predsednik Nadzornog odbora Koncerna Bambi-Banat ad, Požarevac, predsednik Nadzornog odbora preduzeća Pupin telekom ad, Beograd, predsednik Nadzornog odbora Instituta za strane jezike, Beograd. Kao rukovodilac projekata procene i privatizacije bio je angažovan kod brojnih i veoma značajnih preduzeća u Srbiji. Ovlašćeni je revizor i sudski veštak.

Izvršni odbor Energoprojekt a.d.


null
Stojan Čolakov, generalni direktor

Stojan Čolakov je rođen 1957. godine. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1982. godine, specijalnost građevinski radovi iz oblasti niskogradnje. Radio je na mnogim velikim projektima u zemlji i inostranstvu i to: u periodu od 1982.-1992. godine kao šef gradilišta i glavni inženjer, u periodu od 1992.-1993. godine kao direktor radova projekta Obilaznica Beograd, od 1993.-1996. godine direktor radova na projektu Chira-Piura 3, a od od 1996.-2000. godine, bio je i direktor regiona Energoprojekta za Latinsku Ameriku (Lima, Peru). Stekao je iskustvo u radu u inostranstvu, i to u Maleziji, Keniji, Ugandi, Zambiji, Gvineji, Alžiru, Etiopiji, Peruu, Boliviji, Argentini, Kazahstanu i Rusiji. Od 2000.-2005. godine bio je direktor preduzeća Energoprojekt Niskogradnja a.d., a u Energoprojekt Holding a.d. je u periodu od 2007.-2009. godine bio izvršni direktor za korporativne projekte i razvoj. U periodu od 2010.-2016. godine bio je direktor Energoprojekt Niskogradnja a.d. Potpredsednik je Privredne komore građevinske industrije Srbije i član Odbora udruženja za građevinarstvo, IGM i SP Privredne komore Srbije.


null
Milan Mamula, izvršni direktor za pravne poslove

Milan Mamula je rođen 1956. godine. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1979. godine je stekao zvanje diplomiranog pravnika. Pravosudni ispit položio je 1983. godine. Radno angažovanje je započeo u Energoprojekt Izgradnja 1979. godine na mestu pripravnika. U periodu od 1984.-1986. godine bio je na mestu rukovodioca Službe za pravne i opšte poslove u Kuvajtu. U Energoprojekt Holding a.d. bio je na mestu vodećeg pravnika (1991.-1996.), koordinatora za Bliski Istok (1996.-2003.), pomoćnika generalnog direktora za pravne poslove (2003.-2004.), rukovodioca Sektora za pravne poslove (2004.-2005.), izvršnog direktora za pravne poslove (2006.-2011.), pravnog savetnika (2011.-2016.) i specijalnog savetnika (2016.-2017.).


null
Siniša Tekić, izvršni direktor za finansije. računovodstvo i plan

Siniša Tekić je rođen 1960. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Podgorici 1982. godine,  AMP od IEDC 2017. U Energoprojektu je zaposlen od 1984. godine. Radio je na mnogim velikim projektima u zemlji i inostranstvu i to: od 1984. – 1986. kao vodeći finansijer / kontrolor za projekte izgradnje dalekovoda u Nigeriji, autoputa u Maleziji, hidromelioracionog sistema Ćira Pjura u Peruu i brane Kiambere Dam u Keniji. U periodu od 1987. – 1989. godine radi kao finansijski  direktor u Libiji na projektu izgradnje Pomorske akademije u Tripoliju, potom je u periodu od 1989.-1993. godine Finansijsko/komercijalni direktor i zamenik direktora radova u Šri Lanci na projektu izgradnje 540 km dalekovoda. U periodu od  1995. – 2002. je zamenik direktora zadužen za finansijske poslove (CFO) u Energoprojekt Oprema a.d. u Beogradu.  Tokom  perioda 2002. –  2005. preuzima poziciju direktora Energoprojektove ino kompanije ECCOS Co. Pvt u Šri Lanci. Po povratku u zemlju u Energoprojekt Holding a.d. radi prvo u periodu od 2008. – 2009.  na poziciji rukovodioca sektora interne revizije, a potom od 2009. – 2010. je na funkciji Izvršnog direktora za korporativne poslove Energoprojekt Holding a.d. U periodu 2015. – 2017. je finansijski direktor Energoprojekt Visokogradnja a.d. Od 2018. – 2019. je savetnik generalnog direktora Energoprojekt Holding a.d.  Počev od 01.07. 2019. imenovan je na funkciju Izvršnog direktora za finansije, računovodstvo i plan Energoprojekt Holding a.d.

Siniša Tekić je u više navrata bio član UO različitih akcionarskoh društava iz Sistema Energoprojekt i to: od  2009.  – 2011,član je UO EP Entel i UO EP Hidroinženjering. U više navrata periodu od , 1995.-1999. i 2009.-2011. je bio član UO EP Oprema a.d.. Trenutno je od januara 2019 .član Odbora direktora EP Oprema a.d, kao neizvršni direktor