Tehnički podaci: Kapacitet: 1,8MWe i 1,8MWt; tri vrelovodna kotla od po 40MW, pumpna stanica daljinskog grejanja, parni kotlovi (6t/h), pomoćna kotlarnica sa 2 parna kotla (2×2,5t/h), centralni sistem upravljanja

Usluga:Projektovanje; Upravljanje projektima; Izgradnja; Izvođenje radova; Nabavka; Puštanje u rad; i dvogodišnje odžavanje;

Zemlja: Srbija

Klijent: Ministarstvo zdravlja i Klinički centar Srbije

Status projekta: 2008