Tehnički podaci: Konsultantske usluge za proširenje kapaciteta elektroprenosnog sistema Katara – Faza XII, ukljucujuci izgradnju i instalaciju novih:
• trafostanica
• kablova
• telekomunikacionog sistema
• upravljackog sistema

Usluga: Konsultantske usluge;

Zemlja: Katar

Klijent: KAHRAMAA
(Qatar General Electricity and Water Corporation)

Status projekta: U toku