Tehnički podaci: Protočna HE instalisane snage 15 MW

Usluga: Izrada glavnog projekta; konsultantske usluge;

Zemlja: Bosna i Hercegovina

Klijent: Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske Matično preduzeće AD Trebinje

Status projekta: 2015