Tehnički podaci: Proširenje kapaciteta elektroprenosnog sistema Katara – Faza XI (etapa 1 i Aneks)

Usluga: Konsultantske usluge

Zemlja: Katar

Klijent: KAHRAMAA (Qatar General Electricity and Water Corporation)

Status projekta: U toku