Tehnički podaci: Zamena provodnika na dva dalekovoda na prelazu preko Dunava, 220kV DV(TS Beograd 8 – TS HIP 2, Pančevo) i 400 kV DV (TS Beograd 8 – TS Pančevo 2)

Usluga: Upravljanje projektima; Izvođenje radova; Nabavka; Puštanje u rad;

Zemlja: Srbija

Klijent: JP EMS – Javno preduzeće Elektromreža Srbije

Status projekta: 2015