Tehnički podaci: Dužina pristupnih puteva : 4 km

Usluga: Izgradnja; Izgradnja pristupnih puteva;

Zemlja: Peru

Klijent: SINERSA

Status projekta: 2013