Tehnički podaci: Betonska lučna brana, visina h=69 m; HE instalisane snage 2 x 22,5 MW

Usluga: Projektovanje; Nadzor;

Zemlja: Republika Makedonija

Klijent: RIKO

Status projekta: 2012