null

Energetika

Elektrane, dalekovodi,
trafostanice...

null

Visokogradnja

Komercijalni, poslovni objekti, objekti javne namene, bolnice….

null

Infrastruktura

Podzemni objekti, tuneli, putna i železnička infrastruktura…

null

Vodoprivreda

Prerada, transport i skladistenje vode, irigacioni sistemi, sistemi upravljanja vodama….

null

Industrija

Projektovanje i/ili izdradnja kompleksnih projekata u različitim industrijskim granama