Tehnički podaci: HE Brodarevo 1 (betonska brana visine 39 m, HE instalisane snage 26 MW) HE Brodarevo 2 (betonska brana visine 46 m, HE instalisane snage 32 MW)

Usluga: Izrada studije izvodljivosti, idejnog projekta i tenderske dokumentacije;

Zemlja: Srbija

Klijent: REV doo Beograd

Status projekta: 2014