Tehnički podaci: Kogenerativno postrojenje za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada, instalisanog kapaciteta 340.000 tona otpada godišnje, instalisane električne snage 30 MW i instalisanog kapaciteta daljinskog grejanja grada Beograda snage 56.5 MW

Usluga: Projektovanje;

Zemlja: Srbija

Klijent: CNIM, Francuska

Status projekta: U toku