Tehnički podaci: Hidroelektrana instalisane snage 4 x 109 MW

Usluga: Konsultantske usluge; 

Zemlja: Srbija

Klijent: Elektroprivreda Srbije (EPS)

Status projekta: 2013