Tehnički podaci: Konsultantske usluge za prosirenje kapaciteta elektroprenosnog sistema Katara

Usluga: Konsultantske usluge;

Zemlja: Katar

Klijent: KAHRAMAA (Qatar General Electricity and Water Corporation)

Status projekta: 2014