U proteklih gotovo sedam decenija Energoprojekt je razvio i proširio osnovne delatnosti, i one danas uključuju: izradu studija i analiza; istraživanje i razvoj; konsalting i inženjering; projektovanje; izgradnju; nabavku, isporuku, ugradnju i puštanje u rad tehničke i tehnološke opreme; upravljanje projektima kao i realizaciju projekata po sistemu ‘’ključ u ruke“.

Energoprojekt je pouzdan, efikasan i kreativan partner koji uspešno povezuje tehničko-tehnološko znanje, razumevanje specifičnosti lokalnih tržišta sa bogatim međunarodnim iskustvom. Realizujući kompleksne projekte širom sveta, Energoprojekt je stekao vodeću poziciju u oblastima:

ENERGETIKA

Energoprojekt je učestvovao u projektovanju, konsaltingu, inženjeringu, izgradnji postrojenja, nabavci opreme, izvođenju elektromašinskih i tehnoloških sistema i puštanju u rad svih većih energetskih postrojenja u skoro svim zemljama bivše Jugoslavije i na svim kontinentima osim Australije.

Energoprojekt je takođe projektovao i izgradio značajan broj termoenergetskih objekata, hiljade kilometara sistema za prenos i distribuciju električne energije u Srbiji, Crnoj Gori i mnogim drugim zemljama na Bliskom Istoku i Africi.

Postrojenja i sistemi za koje Energoprojekt obezbeđuje nabrojane usluge uključuju:

 • Termoelektrane
 • Hidroelektrane
 • Postrojenja iz obnovljivih izvora energije
 • Dalekovode i trafostanice
 • Sisteme daljinskog grejanja
 • Upravljanje elektroenergetskim sistemima i sistemima za prenos toplotne energije
 • Telekomunikacione mreže i sisteme
 • Centre za kontrolu i SCADA sisteme
 • Preko 26.000 MW instalisane snage termoelektrana
 • Preko 15.000 MW instalisane snage hidroelektrana
 • Preko 5.000 MW instalisane snage solarnih i vetroelektrana
 • Više od 20.000 km mreže dalekovoda i kablovskih vodova
 • Preko 550 trafostanica
 • Preko 50 projekata ruralne elektrifikacije u dužini od više desetina hiljada kilometara

VISOKOGRADNJA

Energoprojekt je projektovao i izgradio objekte izuzetne arhitekture u Srbiji i širom sveta. Naši projekti predstavljaju spoj nauke i umetnosti, funkcije i forme.

Energoprojekt je projektovao, izgradio i opremio različite objekte, kao što su:

 • Komercijalni i poslovni objekti
 • Parlamenti
 • Kongresni centri
 • Banke
 • Bolnice i zdravstveni centri
 • Hoteli, turistički kompleksi, sportski centri
 • Stambene zgrade i vile
 • 10 konferencijskih centara
 • Desetine hotela
 • 1.000.000 m2 komercijalnih prostora
 • Preko 1.000.000 m2 stambenog prostora
 • Veliki broj bolnica, zdravstvenih centara, škola, poslovnih,turističkih i sportskih objekata

INFRASTRUKTURA

Izgradnja objekata infrastrukture, primenom savremenih tehničkih rešenja, spada u najznačajnija dostignuća inženjera Energoprojekta.

U svom 70-godišnjem iskustvu, Energoprojekt je realizovao različite projekte među kojima su:

 • Podzemni objekti
 • Tuneli
 • Železničke i metro stanice
 • Auto-putevi i regionalni putevi
 • Aerodromi
 • Upravljanje otpadom i kontrola zagađenjem

Veliki broj podzemnih objekata, tunela, auto-puteva, regionalnih puteva i pista; železničkih i metro stanica

VODOPRIVREDA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Poslovna delatnost sistema Energoprojekt sa najdužom tradicijom, jeste projektovanje, inženjering i izgradnja objekata u oblasti vodoprivrede i zaštite životne sredine. U toku 70 godina poslovanja, Energoprojekt je projektovao, izgradio i pustio u rad brojne objekte uključujući:

 • Brane i akumulacije
 • Sisteme za navodnjavanje i hidromelioraciju
 • Postrojenja za preradu pitkih i otpadnih voda
 • Sisteme vodosnabdevanja
 • Kanalizacione sisteme
 • 40 kompleksnih hidro melioracionih sistema,
 • 50 projekata za prečišćavanje pitkih i otpadnih voda,
 • Preko 30 projekata za upravljanje vodama i uređenje slivova reka,
 • Oko 50 regionalnih i industrijskih sistema vodosnabdevanja i sistema kanalizacije

INDUSTRIJA

U toku 70 godina, Energoprojekt je realizovao veliki broj kompleksnih, velikih industrijskih projekata. Kompanija pruža usluge projektovanja, konsaltinga, izgradnje, nabavku, isporuku i montažu opreme, obuku kadrova za rad na postrojenjima I sistemima, puštanje u rad i održavanje.

Energoprojekt je projektovao i/ili izgradio preko 1.300 složenih projekata u različitim industrijskim granama kao što su:

 • Prehrambena idustrija
 • Farmaceutska industrija
 • Bazna i prerađivačka hemijska industrija
 • Transport i skladištenje nafte i gasa
 • Industrija prerade drveta, proizvodnja celuloze i papira
 • Metaloprerađivačka industrija
 • Industrija prerade rude i metala i transportni sistemi
 • Industrija prerade nemetala i građevinskih materijala
 • Industrija prerade duvana i proizvodnje cigareta
 • Industrijske energane, toplane i kotlarnice
 • Distribucija gasova

Preko 1.300 projektovanih i/ili izvedenih kompleksnih projekata u različitim industrijskim granama