Izgradnja aneksa zgrade Centra kontrole letenja sa savremenim tornjem aerodromske kontrole letenja visine 75 m, Surčin, Beograd

Tehnički podaci:Aneks zgrade Po+P+3, Novi toranj Po+P+16, visine 75 m, ukupna površina: 7.400 m2 Usluga: Projektovanje; Izrada kompletne projektne dokumentacije i studija izvodljivosti; Izvođenje građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova,  unutrašnje saobraćajnice, parking; nadzor nad izgradnjom Zemlja: Srbija Klijent: Kontrola letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA) Status projekta: u toku

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd – rekonstrukcija i dogradnja terminalne zgrade sa pratećim objektima u okviru modernizacije planirane do 2025. godine

Tehnički podaci:Terminalna zgrada: Rekonstrukcija i dogradnja do 2020: 41.200 m² Planirana dogradnja do 2025: 28.000m² Toplana 44 MW sa tri-generativnim postrojenjem Postrojenje za tretman otpadnih voda: 855m3/dan Postrojenje za tretman čvrstog otpada Usluga: Projektovanje; Izrada kompletne projektne dokumentacije i studija izvodljivosti; Zemlja: Srbija Klijent: VINCI AIRPORTS SERBIA Status projekta: u toku

Rekonstrukcija republičkog stadiona, Siktivkar, RF

Tehnički podaci: Osnovni i pomoćni stadion za igranje hokeja sa loptom na ledu, spoljno uređenje, tribine za oko 9.000 gledalaca Usluga: Glavni izvođač – izvođenje građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova; Zemlja: Ruska federacija Klijent: GKU Republike Komi / služba jedinog investitora Republike Komi Status projekta: u toku

Tržni centar „Ada Mall“ u Beogradu, Srbija

Tehnički podaci: Površina: 94.000 m², Spratnost: 3Po+ P+4 Usluga: Urbanistički projekat; onsultantske usluge u funkciji „Lokalnog Konsultanta“ ; Izrada delova Projekta za izvođenje (PZI); izvođenje elektromašinskih radova; Zemlja: Srbija Klijent: GTC Commercial Developments d.o.o. Beograd Status projekta: 2019

Sportski kompleks Centar Boksa, Aktau, Kazahstan

Tehnički podaci: Površina kompleksa cca 17.200 m2; hotel površine 4.400 m2; 295 parking mesta; multifunkcionalna sala sa tribinama za 1.500 mesta; bazen; sale za vežbanje i fitnes; prostor medicinske namene; ugostiteljsko–komercijalni sadržaj; tehnički prostori; sport Usluga: Izrada glavnog projekta; Zemlja: Kazahstan Klijent: Bokserski savez mangistauske oblasti Status projekta: 2016

Centar hematologije, Ust-Kamenogorsk, Kazahstan

Tehnički podaci: Površina: 24.000 m² Usluga: Izrada tehničke dokumentacije (eskizni projekat, studija izvodljivosti – tehnoekonomski elaborat); Zemlja: Kazahstan Klijent: Uprava za zaštitu zdravlja grada Ust -Kamenogorsk i Ministarstvo zdravlja Kazahstana Status projekta: 2016

Bolnica Sofie Medgroup, Aktau, Kazahstan

Tehnički podaci: Ukupna površina: 11.600m2 Usluga: Projektovanje; Izvođenje građevinskih, završnih, elektro-mašinskih radova, VIK radova, nabavka, isporuka i ugradnja medicinske opreme, puštanje u rad; sve po sistemu kjluč u ruke; Zemlja: Kazahstan Klijent: Clinical center Sofie Medgroup LLC Status projekta: 2015

Ambasada Republike Srbije, Abudža, Nigerija

Tehnički podaci: Površina kompleksa: 5.500m2 Površina objekata: 1.600m2 Usluga: Projektovanje; Upravljanje projektima; Izgradnja; Nabavka; Puštanje u rad; po sistemu ključ u ruke; Zemlja: Nigerija Klijent: Ministarstvo spoljnih poslova RS i Energo Nigeria ltd Status projekta: 2015