Tehnički podaci: 

Usluga: Izvođenje elekto-mašinskih, VIK radova, nabavka, ugradnja i puštanje u rad elektomašinskih sistema i opreme, i automatike;

Zemlja: Nigerija

Klijent: Bilfinger Berger Gmbh

Status projekta: 2009 / 2012 / 2013