Tehnički podaci: Površina: 94.000 m², Spratnost: 3Po+ P+4

Usluga: Urbanistički projekat; onsultantske usluge u funkciji „Lokalnog Konsultanta“ ; Izrada delova Projekta za izvođenje (PZI); izvođenje elektromašinskih radova;

Zemlja: Srbija

Klijent: GTC Commercial Developments d.o.o. Beograd

Status projekta: 2019