Tehnički podaci: Površina: 60ha

Usluga: Projektovanje; TEO studija sa idejnim projektom za multiprodajnu veletržnicu;

Zemlja: Kazahstan

Klijent: Republika Kazahstan

Status projekta: 2008