BPM je profesionalna disciplina koja se fokusira na unapređenje korporativnih performansi kroz upravljanje i optimizaciju poslovnih procesa. Stoga se može nazvati i sistem za optimizaciju procesa.

BPM rešenje prati najrazličitije procese u kompaniji, kontroliše funkcionisanje svake faze procesa, ukazuje na zastoje u toku procesa i alarmira korisnika o tome. Uz pomoć BPM-a se uspešno prati tranzicija svakog procesa, odnosno njegov prelazak iz jednog stanja u naredno. Pritom se vodi računa o tome ko ima pristup i prava za izvršavanje određene tranzicije tj. određenog dela posla na samom procesu. Svakom korisniku u čekaonicu (lobby) stiže upravo onaj deo procesa nad kojim se od njega očekuje izvršavanje određenog dela posla u nizu. Top menadžment i lideri na projektu u svakom trenutku mogu ispratiti u kojoj se fazi nalazi process, da li nešto usporava njegovo izvršenje i šta, i koji pojedinac je zaslužan za uspešno izvršenje određenog procesa.

Više nego ikada, danas su neophodni moderni sistemi koji se prilagođavaju potrebama organizacije i omogućavaju transparentno povezivanje u okviru organizacije, kao i van nje.