Implementacija najnovijih dostignuća informatičke i telekomunikacione tehnologije u informacione bankarske sisteme uslovila je aplikaciju savremenih i modernih sistema plaćanja, poput samouslužnog bankarstva (bankomati, mobilni telefoni, on-line, off-line, samouslužni šalteri), Interneta i mobilne telefonije.
Celovitost rešenja  – od različitih modela bankomata, preko univerzalnog softvera za bankomate, do rešenja za monitoring i upravljanje novcem u bankomatima omogućila je našim korisnicima kompletan samouslužni bankarski servis koji smanjuje njihove troškove i znatno povećava profitabilnost pruženih usluga i servisa.

Osnovna ponuda se zasniva na:

  • Prodaji ili rentiranju bankomata
  • Zameni postojećeg softvera na bankomatima
  • Monitoringu bankomata sa funkcionalnim održavanjem hardvera i softvera
  • Upravljanju novcem u mreži bankomata

A soft je multivendorska ATM aplikacija sertifikovana za NCR, Wincor Nixdorf i Diebold modele. Razvijena na XFS platformi što omogućava njenu nezavisnost od proizvođača (ista ATM aplikacija za NCR, Wincor Nixdorf, Diebold i ostale modele bankomata čiji hardver je saglasan sa WOSA/XFS standardom)

U ponudi su dva brenda bankomata – Wincor Nixdorf i Diebold, kako modeli „kroz zid“ tako i modeli u lobi varijanti. Pored klasičnog kupoprodajnog modela uz održavanje (HW i SW bankomata) u garantnom i vangarantnom roku, nudimo i model najma bankomata, model u kome banka plaća mesečnu rentu za bankomate koje obezbeđuje Energodata.

PIN Guard predstavlja rešenje za rastući problem krađe PIN-a na bankomatima. Koristi krajnje jednostavan, ali efektivan način zaštite, blokirajući ugao vidljivosti tastature praktično samo na korisnika, što sa druge strane onemogućava krađu pomoću špijunskih kamera.

Namenjeni su da ometaju rad uređaja koji se koriste za neovlašćeno kopiranje podataka sa magnetne staze platne kartice. ASE NG detektuje ulazak i izlazak kartice i obezbeđuje sigurnost podataka kartica tako što u tom periodu generiše elektromegnetno polje u zoni “usta” čitača kartica, tako da bilo koji skimer uređaj postaje beskoristan. Gotovo je nemoguće da se iskopiraju podaci sa kartice koja se koristi u ATM-u koji ima instaliran ASE NG.

ATM rešenja

A soft je multivendorska ATM aplikacija sertifikovana za NCR, Wincor Nixdorf i Diebold modele. Razvijena na XFS platformi što omogućava njenu nezavisnost od proizvođača (ista ATM aplikacija za NCR, Wincor Nixdorf, Diebold i ostale modele bankomata čiji hardver je saglasan sa WOSA/XFS standardom)

ATM uređaji

U ponudi su dva brenda bankomata – Wincor Nixdorf i Diebold, kako modeli „kroz zid“ tako i modeli u lobi varijanti. Pored klasičnog kupoprodajnog modela uz održavanje (HW i SW bankomata) u garantnom i vangarantnom roku, nudimo i model najma bankomata, model u kome banka plaća mesečnu rentu za bankomate koje obezbeđuje Energodata.

PIN Guard-sistem za zaštitu od krađe PIN-a

PIN Guard predstavlja rešenje za rastući problem krađe PIN-a na bankomatima. Koristi krajnje jednostavan, ali efektivan način zaštite, blokirajući ugao vidljivosti tastature praktično samo na korisnika, što sa druge strane onemogućava krađu pomoću špijunskih kamera.

Anti-skimming uređaji

Namenjeni su da ometaju rad uređaja koji se koriste za neovlašćeno kopiranje podataka sa magnetne staze platne kartice. ASE NG detektuje ulazak i izlazak kartice i obezbeđuje sigurnost podataka kartica tako što u tom periodu generiše elektromegnetno polje u zoni “usta” čitača kartica, tako da bilo koji skimer uređaj postaje beskoristan. Gotovo je nemoguće da se iskopiraju podaci sa kartice koja se koristi u ATM-u koji ima instaliran ASE NG.