Tehnički podaci: Dužina kanala : 6,9 km;

Usluga: Izgradnja; Izgradnja betonskog kanala dužine 6.9 km sa pratećom infrastrukturom koju čini 38 bočnih zahvata, 2 mosta, 10 retenzija, razdelna građevina-bifurkacija i struktura za merenje protoka. Obezbeđuje navodnje 2,200 ha poljoprivrednog zemljista;

Zemlja: Peru

Klijent: Municipalidad Distrital de Colan, Piura

Status projekta: 2013