Tehnički podaci: Rekonstrukcija brane, optočnog tunela i slapišta

Usluga: Izvođenje radova; Rekonstrukcija betonske derivacione brane sa optočnim tunelom, postojeceg slapišta, izgradnja dva nova prelivna polja, izgradnja nove betonske konstrukcije za postavljanje sistema metalnih zatvarača i novog mostnog krana;

Zemlja: Peru

Klijent: Government of La Libertad Region

Status projekta: 2011