Tehnički podaci: Dužina odbrambenog nasipa : 18 km;

Usluga: Izvođenje radova; Radovi na ojačanju i nadvišenju odbrambenih nasipa;

Zemlja: Srbija

Klijent: Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Direkcija za vode

Status projekta: 2014