Tehnički podaci: Nasuta brana sa glinenim jezgrom visine 48m +3m i dužine u kruni 8455m

Usluga: Izrada projekta za izvođenje i tehničkih specifikacija za izvođenje radova;

Zemlja: Peru

Klijent: Gobierno Regional Piura, Proyeto especial Chira Piura

Status projekta: 2017