Tehnički podaci: Nadvišenje postojeće kombinovane brane (centralni deo od valjanog betona sa nasutim delom na krajevima) sa sadšnjih 52m na oko 67m

Usluga: Konsultantske usluge;

Zemlja: Jordan

Klijent: Ministry of Water and Irrigation – Jordan Valley Authority

Status projekta: 2016