Tehnički podaci:Postrojenje za odloženo koksovanje (S-5300, DCU); sistem transporta koksa (S-5600, CHS) i prateća postrojenja/objekti za potrebe DCU
2000 t / dnevno sirovine 600 t /dnevno petrol koksa

Usluga:Nostrifikacija svih projekata, izrada statičkih proračuna za betonske i čelične konstrukcije; izrada svih projekata pomoćnih objekata; konsultantske usluge;  provera i sertifikacija projekata cevovoda pod pritiskom;

Zemlja: Srbija

Klijent: CB&I (Krajnji korisnik NIS)

Status projekta: 2020.