Tehnički podaci: Rezervoar za visokopećni gas 200.000m3; Koračna peć 250 t/h; Aglo mašina 1.782 mil t/g;

Usluga: Nostrifikacija projekata izrada statičkih proračuna i nadzor nad izvođenjem radova;

Zemlja: Srbija

Klijent: HBIS GROUP Serbia Iron&Steel /TSIC – China

Status projekta: u toku