Tehnički podaci: Dužina tunela : 883 m i 887 m

Usluga: Izgradnja; Izgradnja dve paralelne tunelske cevi;

Zemlja: Srbija

Klijent: Koridori Srbije doo / Azvirt LLC – Azvirt ogranak, Beograd

Status projekta: 2016