Tehnički podaci: I faza projekta uključuje: izgradnju 24 betonska rezervoara zapremine cca 10 milioma m3, 280km (DN 1200-1600) magistralnih cevovoda i 200km (DN 900-1600) distributivnih cevovoda

Usluga: Konsultantske usluge; Upravljanje projektima;

Zemlja: Katar

Klijent: KAHRAMAA (Qatar General Electricity and Water Corporation)

Status projekta: u toku