Tehnički podaci: Visina: 74,5m; Dužina: 430m

Usluga: Izgradnja; Rovni nasuta brana visine 74,5m, dužine 430m, akumulacija vode 50.000.000m3;

Zemlja: Srbija

Klijent: Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Water Directorat

Status projekta: 2010