Tehnički podaci:14 km irigacionog kanala

Usluga: Izvođenje radova na izgradnji Izgradnja 14 km irigacionog kanala od čega je 7.8 km u vidu betonskog kanala trapezastog preseka, 4.5 km u vidu cevovoda dok je 2 km vođeno u vidu akvadukta, sifona i sličnih konstrukcija. Obuhvaćena je i izgradnja servisnog puta i infrstrukturnih objekata (bočnih zahvata za konekciju sa sekundarnom mrežom, ukrštanja sa postojećim saobraćajnicama i dodotokovima itd…)

Zemlja: Peru

Klijent: Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Status projekta: U toku