Primena tehnologija za upravljanje tokovima dokumenata (DMS), osim konkurentske prednosti, svojim klijentima omogućava i brži protok informacija, bržu evidenciju, veću sigurnost i uštedu u resursima. Uz korišćenje DMS tehnologija upravljanje poslovanjem je efikasnije što čini osnov za veću profitabilnost. DMS sistem obezbeđuje uvoz i čuvanje elektronskih dokumenata, uvoz i prepoznavanje teksta i BAR koda sa papirne dokumentacije, dodavanje indeksnih oznaka, napomena, komentara, rukom pisanih oznaka i elektronsko potpisivanje skoro svakog formata dokumenta. Omogućena je i razmena podataka sa dokumentima iz drugih poslovnih aplikacija. Sve ovo je praćeno povećanjem sigurnosti podataka, kako od gubitaka, tako i od neovlašćenog pristupa.
Implementacija svih najbitnijih DMS segmenata:

  • upravljanje papirnim dokumentima putem njihovog konvertovanja u digitalni zapis (skeniranje i OCR) i indeksiranja
  • bržu pretragu dokumenata
  • pristup i jednostavnije korišćenje kreiranih, skeniranih i faksiranih dokumenata
  • automatski unos i obradu finansijskih dokumenata – OCRisc

 

ABBYY je alat za optičko prepoznavanje teksta (OCR), bilo ručno popunjenih bilo mašinskih. Linija ABBYY proizvoda obuhvata FlexiCapture i RecognitionServer koji su idealni za banke, državne institucije, osiguravajuće kuće, telekomunikacione kompanije i državnu upravu (opštine), poštanska, kao i ostala javna preduzeća. Ukratko, Abbyy rešenja se mogu koristiti  svuda gde je potrebno da se mašinski ili ručno popunjeni obrasci i formulari prenesu u bazu Informacionog Sistema. Idealan proizvod za sve firme koje i dalje posluju sa dokumentacijom u papirnom obliku a želele bi da taj proces automatizuju i digitalizuju.

ShakeSpeare je sistem za upravljanje tokovima dokumenata i poslovnih procesa koji ih prate (DMS & BPM) sa konverzijom papirnih dokumenata u elektronski oblik, arhiviranjem i brzim pretraživanjem dokumenata, kao i upravljanje dokumentacijom projekata uz kalkulaciju troškova. ShakeSpeare upravlja tokovima aktivnosti u radu sa dokumentacijom, od nastanka do njenog skladištenja. Pri tome su sve aktivnosti pokrivene, od skeniranja, konverzije skeniranog teksta u digitalnu formu (OCR), elektronsko potpisivanje, priprema za arhiviranje, samo arhiviranje, pretraživanje arhive, povlačenje iz arhive i prikaz na ekranu i/ili štampanje. Dokument može biti tekstualni ili multimedijalni, pojedinačni ili složen, rađen od strane jedne ili više osoba (timski rad).
ABBYY

ABBYY je alat za optičko prepoznavanje teksta (OCR), bilo ručno popunjenih bilo mašinskih. Linija ABBYY proizvoda obuhvata FlexiCapture i RecognitionServer koji su idealni za banke, državne institucije, osiguravajuće kuće, telekomunikacione kompanije i državnu upravu (opštine), poštanska, kao i ostala javna preduzeća. Ukratko, Abbyy rešenja se mogu koristiti  svuda gde je potrebno da se mašinski ili ručno popunjeni obrasci i formulari prenesu u bazu Informacionog Sistema. Idealan proizvod za sve firme koje i dalje posluju sa dokumentacijom u papirnom obliku a želele bi da taj proces automatizuju i digitalizuju.

ShakeSpeare
ShakeSpeare je sistem za upravljanje tokovima dokumenata i poslovnih procesa koji ih prate (DMS & BPM) sa konverzijom papirnih dokumenata u elektronski oblik, arhiviranjem i brzim pretraživanjem dokumenata, kao i upravljanje dokumentacijom projekata uz kalkulaciju troškova. ShakeSpeare upravlja tokovima aktivnosti u radu sa dokumentacijom, od nastanka do njenog skladištenja. Pri tome su sve aktivnosti pokrivene, od skeniranja, konverzije skeniranog teksta u digitalnu formu (OCR), elektronsko potpisivanje, priprema za arhiviranje, samo arhiviranje, pretraživanje arhive, povlačenje iz arhive i prikaz na ekranu i/ili štampanje. Dokument može biti tekstualni ili multimedijalni, pojedinačni ili složen, rađen od strane jedne ili više osoba (timski rad).