Tehnički podaci:Nasuta brana sa centralinim glinenim jezgorm, visina 70m

Usluga: Izrada studije izvodljivosti;

Zemlja: Alžir

Klijent: ANBT (National Agency for Dams and Transfers)

Status projekta: 2019.