Tehnički podaci: Nasuta brana sa glinenim jezgrom visine 30 m i dužine u kruni 245 m

Usluga: Izrada idejnog rešenja i idejnog projekta sa studijom opravdanosti;

Zemlja: Srbija

Klijent: Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode“, Beograd

Status projekta: 2019.