Tehnički podaci: Nasuta brana visine 40m i dužine u kruni 380m

Usluga: Izvođački projekat i nadzor izgradnje;

Zemlja: Alžir

Klijent: ANBT(Agence nationale des barages et transferts)

Status projekta: 2012