Tehnički podaci: Nasuta brana sa glinenim jezgrom visine 20 m i dužine u kruni 424 m

Usluga: Izrada idejnog rešenja i idejnog projekta sa studijom opravdanosti;

Zemlja: Srbija

Klijent: Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode“, Beograd

Status projekta: 2019.