VISOKOGRADNJA

10 KONFERENCIJSKIH CENTARA DESETINE HOTELA 1.000.000m2 KOMERCIJALNIH PROSTORA PREKO 750.000m2 STAMBENOG PROSTORA VELIKI BROJ BOLNICA, ZDRAVSTVENIH CENTARA, ŠKOLA, POSLOVNIH, TURISTIČKIH I SPORTSKIH OBJEKATA

ENERGIJA

10.000MW INSTALISANE SNAGE HIDROELEKTRANA PREKO 20.000MW INSTALISANE SNAGE TERMOELEKTRANA VIŠE OD 10.000km MREŽE DALEKOVODA PREKO 200 TRAFOSTANICA PREKO 50 PROJEKATA RURALNE ELEKTRIFIKACIJE U DUŽINI OD VIŠE DESETINA HILJADA KILOMETARA

INDUSTRIJA

PREKO 1.300 PROJEKTOVANIH I/ILI IZVEDENIH KOMPLEKSNIH PROJEKATA U RAZLIČITIM INDUSTRIJSKIM GRANAMA

VODOPRIVREDA

40 KOMPLEKSNIH HIDRO MELIORACIONIH SISTEMA, 50 PROJEKATA ZA PREČIŠĆAVANJE PITKIH I OTPADNIH VODA, PREKO 30 PROJEKATA ZA UPRAVLJANJE VODAMA I UREĐENJE SLIVOVA REKA, OKO 50 REGIONALNIH I INDUSTRIJSKIH SISTEMA VODOSNABDEVANJA I SISTEMA KANALIZACIJE

INFRASTRUKTURA

  VELIKI BROJ PODZEMNIH OBJEKATA, TUNELA, AUTO-PUTEVA, REGIONALNIH PUTEVA I PISTA, ŽELEZNIČKIH I METRO STANICA       

Štampa El. pošta
Vodoprivreda
Zaštita životne sredine


 

Jedna od poslovnih delatnosti Sistema Energoprojekta, sa najdužom tradicijom, je projektovanje, inženjering i izgradnja objekata u oblasti vodoprivrede i zaštite životne sredine. U toku 63 godine poslovanja, Energoprojekt je projektovao, izgradio i pustio u rad brojne objekte uključujući:

  • Brane i akumulacije
  • Sisteme za navodnjavanje i hidromelioraciju
  • Postrojenja za preradu pitkih i otpadnih voda
  • Sisteme vodosnabdevanja
  • Kanalizacione sisteme
 
Brana Seklafa, Alžir Štampa El. pošta
Brana Seklafa
Investitor: Nacionalna agencija za brane i transfere
Projekat: Brana Seklafa, betonska brana h=47 m; Brana Beni Slimane, nasuta brana h=66 m
Usluga: Izvođački projekti, tehnička pomoć i nadzor izgradnje
 
Mega rezervoari vode, Katar Štampa El. pošta
Katar
Investitor: KAHRAMAA (Katarska korporacija za električnu energiju i vode)
Projekat: Unapređenje rezervi vode za piće (prva faza - 10 miliona m3 u 24 betonska rezervoara, 280 km (DN 1200-1600) magistralnih cevovoda i 200 km (DN 900-1600) distributivnih cevovoda)
Usluga: Konsultantske usluge za upravljanje projektom
 
Dve brane - Tarzout i Bouzina, Alžir Štampa El. pošta
Bouzina
Investitor: Ministarstvo za vodne resurse / Nacionalna agencija za brane i transfere Alžira
Projekat: Tarzout nasuta brana, h=60m;  Bouzina brana BCR tipa, h=63
Usluga: Izrada idejnog projekta i tenderske dokumentacije
 
Tri brane - Beni Slimane, Soubella i Djedra, Alžir Štampa El. pošta
Beni Slimane
Investitor: Ministarstvo za vodne resurse / Nacionalna agencija za brane i transfere Alžira
Projekat: Beni Slimane nasuta brana, h=66; Soubella nasuta brana, h=67; Djerda nasuta brana sa betonskim ekranom, h=60
Usluga: Izvođački projekti, tehnička pomoć i nadzor nad izvođenjem
 
Brana Kufranja, Jordan Štampa El. pošta
Kufranja
Investitor: Ministarstvo za vode i navodnjavanje kraljevine Jordan
Projekat: Kufranja, nasuta brana sa betonskim ekranom, h=80m
Usluga: Nadzor i konsultantske usluge na izgradnji
 
Obaloutvrda reke Tise, Srbija Štampa El. pošta
Tisa
Investitor: Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede;  Direkcija za vode
Projekat: Radovi na ojačanju i nadvišenju nasipa na levoj obali reke Tise
Usluga: Izvođenje radova
 
Brana Ourkis, Alžir Štampa El. pošta
Brana-Ourkis
Investitor: ANBT (Nacionalna agencija za brane i transfere) Alžir
Projekat: Brana Ourkis, h= 40m, dužine u kruni 380m
Usluga: Projektovanje i nadzor
 
Postrojenje za desalinizaciju i postrojenje za proizvodnju električne energije u gradu In Dukm, Oman Štampa El. pošta
desalination
Investitor:  RAECO (Elektroenergetska kompanija ruralnih oblasti)
Projekat: Postrojenje za desalinizaciju i postrojenje za proizvodnju električne energije u gradu In Dukm, 6.000 m3/dan pitke vode; 65 MW
Usluga:  Konsultantske usluge
 
Irigacioni sistem Ćavimoćik, Peru Štampa El. pošta
chavimochic
Investitor:  Vlada regiona La Libertad, Peru
Projekat: Irigacioni sistem Ćavimoćik
Usluga: Rekonstrukcija derivacione brane - vodozahvat, optočni kanal i slapište
 
Izgradnja odbrambenih nasipa i regulacija korita reke Zarumilja, Peru Štampa El. pošta
zarumilja
Investitor:  Ministarstvo poljoprivrede (Peru)
Projekat: Projekat Izgradnja odbrambenih nasipa i regulacija korita reke Zarumilja
Usluga:  Izgradnja
 
<< Početak < Prethodna 1 2 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 2
Energetika
Visokogradnja
Infrastruktura
Vodoprivreda
Industrija
Informacione tehnologije

Vesti

Previous Sledeća
27.02.2015 27.02.2015 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U KAZAHSTANU VREDAN 50 MILIONA USD Energoprojekt Visokogradnja a.d. i inve...
27.02.2015 27.02.2015 ENHL - PROMENA U NADZORNOM ODBORU ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. Energoprojekt Holding a.d. iz Beograda ovim pute...
12.12.2014 12.12.2014 ENHL - OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE ZA 2013 Na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli neraspoređene...
12.12.2014 12.12.2014 ENHL - ODLUKA O POSTUPKU I NAČINU ISPLATE DIVIDENDE ZA 2013. GODINU AKCIONARIMA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. Na...
02.12.2014 02.12.2014 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI Investitor: Privredno društvo Rudarski basen "Kolubara" d.o.o. iz...
20.11.2014 20.11.2014 NAGRADE „OSKAR KVALITETA 2014“ DOBILI ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING I ENERGOPROJEKT ENTEL U Privrednoj komor...
13.11.2014 13.11.2014 KVARTALNI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA TREĆE TROMESEČJE 2014. GODINE
04.09.2014 04.09.2014 ENERGOPROJEKT RANGIRAN NA LISTAMA NAJVEĆIH PROJEKTANTSKIH I IZVOĐAČKIH INTERNACIONALNIH KOMPANIJA
15.08.2014 15.08.2014 KVARTALNI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA DRUGO TROMESEČJE 2014. GODINE
15.08.2014 15.08.2014 POLUGODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2014. GODINU
12.08.2014 12.08.2014 ISPUNJEN GODIŠNJI PLAN UGOVARANJA NOVIH POSLOVA SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2014. GODINU Planom poslovanja Siste...
11.08.2014 11.08.2014 UGOVORENI NOVI POSLOVI ENERGOPROJEKTA U KATARU I DUBAIJU VREDNI 21,35 MILIONA USD Energoprojekt Entel a.d. za...
01.08.2014 01.08.2014 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 25,8 MILIONA EUR Energoprojekt je ispred konzorcijuma komp...
15.07.2014 15.07.2014 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 7,8 MILIONA EUR Investitor: JP EPS PD "Termoelektrane Niko...
15.07.2014 15.07.2014 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 656,8 MILIONA DINARA Investitor: JP "Zavod za izgradnju gr...
19.06.2014 19.06.2014   IZVEŠTAJ SA PONOVLJENE 42. REDOVNE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D
09.06.2014 09.06.2014   POZIV SVIM AKCIONARIMA ZA PONOVLJENU 42. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
03.06.2014 03.06.2014 OBAVEŠTENJE O ZNAČAJNOM UČEŠĆU
03.06.2014 03.06.2014 OBAVEŠTENJE O ZNAČAJNOM UČEŠĆU
30.05.2014 30.05.2014 ENHL - BITAN DOGAĐAJ
15.05.2014 15.05.2014 KVARTALNI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA PRVO TROMESEČJE 2014. GODINE
09.05.2014 09.05.2014 ENHL - POZIV ZA 42. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
09.05.2014 09.05.2014 ENHL-PREDLOG ODLUKE O IZMENI STATUTA
29.04.2014 29.04.2014 ENHL- GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2013. GODINU
29.04.2014 29.04.2014 ENHL - GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2013. GODINU
09.04.2014 09.04.2014 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U UGANDI VREDAN 11,3 MILIONA USD Energoprojekt Niskogradnja a.d. i Uprava ...
09.04.2014 09.04.2014 ENHL - INFORMACIJA O SPROVEDENOM PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA ...
03.04.2014 03.04.2014 OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA IZDAVAOCA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. BEOGRAD Energop...
03.04.2014 03.04.2014 OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA IZDAVAOCA ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D. BEOGRAD Energ...
03.04.2014 03.04.2014 OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA IZDAVAOCA ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D. BEOGRAD Energoproje...
03.04.2014 03.04.2014 OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA IZDAVAOCA ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D. BEOGRAD...
01.04.2014 01.04.2014 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 155 MILIONA USD Energoprojekt Niskogradnja a.d. - u svojst...
18.03.2014 18.03.2014 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U GANI VREDAN 26,3 MILIONA USD Energoprojekt Ghana Ltd., ino kompanija Ene...
13.03.2014 13.03.2014 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 16 MILIONA USD Energoprojekt Niskogradnja a.d. - u svojstv...
10.03.2014 10.03.2014 INFORMACIJA O ZAHTEVU PODNETOM ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJI A.D. ZA PRINUDNI OTKUP AKCIJA SVIH PREOSTALIH AKCIO...
10.03.2014 10.03.2014 INFORMACIJA O ZAHTEVU PODNETOM ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERINGU A.D. ZA PRINUDNI OTKUP AKCIJA SVIH PREOSTALIH A...
10.03.2014 10.03.2014 INFORMACIJA O ZAHTEVU PODNETOM ENERGOPROJEKT URBANIZMU I ARHITEKTURI A.D. ZA PRINUDNI OTKUP AKCIJA SVIH PREOST...
10.03.2014 10.03.2014 INFORMACIJA O ZAHTEVU PODNETOM ENERGOPROJEKT ENERGODATI A.D. ZA PRINUDNI OTKUP AKCIJA SVIH PREOSTALIH AKCIONAR...
05.03.2014 05.03.2014 UGOVORENI NOVI POSLOVI ENERGOPROJEKTA U KAZAHSTANU VREDAN 3,4 MILIONA US$ Energoprojekt Industrija a.d. i kaz...
05.03.2014 05.03.2014 GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA U 2013. GODINI ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. U skladu sa članom 23...
27.02.2014 27.02.2014 UGOVORENI NOVI POSLOVI ENERGOPROJEKTA U PERUU VREDAN 33,8 MILIONA US$ Energoprojekt Niskogradnja a.d. (u svoj...
21.02.2014 21.02.2014 UGOVORENI NOVI POSLOVI ENERGOPROJEKTA U DUBAIJU VREDAN 3,25 MILIONA EUR Energoprojekt Entel a.d. je u februar...
13.02.2014 13.02.2014 UGOVORENI NOVI POSLOVI ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDNI 4,2 MILIONA EUR Energoprojekt Oprema a.d. je u januaru ...
07.02.2014 07.02.2014 UGOVORENI NOVI POSLOVI ENERGOPROJEKTA U KATARU I DUBAIU VREDNI 31,87 MILIONA USD Energoprojekt Entel a.d. zak...
07.02.2014 07.02.2014 ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. OTVORIO NOVU POSLOVNU ZGRADU U OMANU Energoprojekt Entel a.d. je u Muskatu, glavnom ...
31.01.2014 31.01.2014 UGOVORENI NOVI POSLOVI ENERGOPROJEKTA U UGANDI VREDNI 11,9 MILIONA USD Energoprojekt Niskogradnja a.d. i Grad...

2013 Godišnji izveštaj

64 godine uspeha

Standardna prezentacija Energoprojekta

enhl nas2012

Informator o izdavaocu

kp

60 godina Energoprojekta