VISOKOGRADNJA

10 KONFERENCIJSKIH CENTARA DESETINE HOTELA 1.000.000m2 KOMERCIJALNIH PROSTORA PREKO 750.000m2 STAMBENOG PROSTORA VELIKI BROJ BOLNICA, ZDRAVSTVENIH CENTARA, ŠKOLA, POSLOVNIH, TURISTIČKIH I SPORTSKIH OBJEKATA

ENERGIJA

10.000MW INSTALISANE SNAGE HIDROELEKTRANA PREKO 20.000MW INSTALISANE SNAGE TERMOELEKTRANA VIŠE OD 10.000km MREŽE DALEKOVODA PREKO 200 TRAFOSTANICA PREKO 50 PROJEKATA RURALNE ELEKTRIFIKACIJE U DUŽINI OD VIŠE DESETINA HILJADA KILOMETARA

INDUSTRIJA

PREKO 1.300 PROJEKTOVANIH I/ILI IZVEDENIH KOMPLEKSNIH PROJEKATA U RAZLIČITIM INDUSTRIJSKIM GRANAMA

VODOPRIVREDA

40 KOMPLEKSNIH HIDRO MELIORACIONIH SISTEMA, 50 PROJEKATA ZA PREČIŠĆAVANJE PITKIH I OTPADNIH VODA, PREKO 30 PROJEKATA ZA UPRAVLJANJE VODAMA I UREĐENJE SLIVOVA REKA, OKO 50 REGIONALNIH I INDUSTRIJSKIH SISTEMA VODOSNABDEVANJA I SISTEMA KANALIZACIJE

INFRASTRUKTURA

  VELIKI BROJ PODZEMNIH OBJEKATA, TUNELA, AUTO-PUTEVA, REGIONALNIH PUTEVA I PISTA, ŽELEZNIČKIH I METRO STANICA       

Štampa El. pošta
Vodoprivreda
Zaštita životne sredine


 

Jedna od poslovnih delatnosti Sistema Energoprojekta, sa najdužom tradicijom, je projektovanje, inženjering i izgradnja objekata u oblasti vodoprivrede i zaštite životne sredine. U toku 63 godine poslovanja, Energoprojekt je projektovao, izgradio i pustio u rad brojne objekte uključujući:

  • Brane i akumulacije
  • Sisteme za navodnjavanje i hidromelioraciju
  • Postrojenja za preradu pitkih i otpadnih voda
  • Sisteme vodosnabdevanja
  • Kanalizacione sisteme
 
Brana Seklafa, Alžir Štampa El. pošta
01 VP Ambasada Kabinet ambasadora
Investitor: ANBT (Agence nationale des barages et transferts)
Projekat: Brana Seklafa; h=47m
Usluga: Izvođački projekat, tehnička pomoć i nadzor nad izvođenjem
 
Brana Beni Slimane, Alžir Štampa El. pošta
02 VP
Investitor: ANBT (National Agency for Dams and Transfers)
Projekat: Brana Beni Slimane; h=66m
Usluga: Izrada izvođačkog projekta, tehnička pomoć i nadzor
 
Brana Đerda, Alžir Štampa El. pošta
03 VP Djedra plan
Investitor: ANBT (National Agency for Dams and Transfers)
Projekat: Brana Đerda; h=60m
Usluga: Izrada izvođačkog projekta, tehnička pomoć i nadzor
 
Brana Tarzout, Alžir Štampa El. pošta
04 VP Tarzout 1
Investitor: ANBT (Agence nationale des barages et transferts)
Projekat: Brana Tarzout; h=60m
Usluga: Idejni projekat i tenderska dokumentacija za izgradnju
 
Brana Kufranja, Jordan Štampa El. pošta
Kufranja
Investitor: Ministry of Water and Irrigation - Jordan Valley Authority
Projekat: Brana Kufranja; h=80m
Usluga: Nadzor
 
Nadvišenje brane Wala, Jordan Štampa El. pošta
06 VP HODROINZENJERING Wala Dam
Investitor: Ministry of Water and Irrigation - Jordan Valley Authority
Projekat: Nadvišenje brane “Wala”; sa h=52m na h=67m
Usluga: Konsultantske usluge
 
Mega rezervoari vode, Katar Štampa El. pošta
Katar
Investitor: KAHRAMAA (Qatar General Electricity and Water Corporation)
Projekat: Izgradnja mega rezervoara u cilju unapređenja rezervi pitke vode Katra, faza I
Usluga: Konsultantske usluge; upravljanje projektima
 
Obaloutvrda reke Tise, Srbija Štampa El. pošta
Tisa
Investitor: Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede;  Direkcija za vode
Projekat: Radovi na ojačanju i nadvišenju nasipa na levoj obali reke Tise
Usluga: Izvođenje radova
 
Brana Ourkis, Alžir Štampa El. pošta
Brana-Ourkis
Investitor: ANBT (Nacionalna agencija za brane i transfere) Alžir
Projekat: Brana Ourkis, h= 40m, dužine u kruni 380m
Usluga: Projektovanje i nadzor
 
Postrojenje za desalinizaciju i postrojenje za proizvodnju električne energije u gradu In Dukm, Oman Štampa El. pošta
desalination
Investitor:  RAECO (Elektroenergetska kompanija ruralnih oblasti)
Projekat: Postrojenje za desalinizaciju i postrojenje za proizvodnju električne energije u gradu In Dukm, 6.000 m3/dan pitke vode; 65 MW
Usluga:  Konsultantske usluge
 
Irigacioni sistem Ćavimoćik, Peru Štampa El. pošta
chavimochic
Investitor:  Vlada regiona La Libertad, Peru
Projekat: Irigacioni sistem Ćavimoćik
Usluga: Rekonstrukcija derivacione brane - vodozahvat, optočni kanal i slapište
 
Izgradnja odbrambenih nasipa i regulacija korita reke Zarumilja, Peru Štampa El. pošta
zarumilja
Investitor:  Ministarstvo poljoprivrede (Peru)
Projekat: Projekat Izgradnja odbrambenih nasipa i regulacija korita reke Zarumilja
Usluga:  Izgradnja
 
<< Početak < Prethodna 1 2 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 2
Energetika
Visokogradnja
Infrastruktura
Vodoprivreda
Industrija
Informacione tehnologije

Korporativni filmovi

ep film2

„Gradimo bolji svet“ (2 min)

ep film2

„Gradimo bolji svet“

Vesti

Previous Sledeća
30.05.2016 30.05.2016 Odluka Nadzornog odbora o prihvatanju predloga akcionara NAPRED RAZVOJ A.D. za dopunu tačke 6. dnevnog reda za...
26.05.2016 26.05.2016 Predlog akcionara NAPRED RAZVOJ A. D. za dopunu tačke 6 dnevnog reda za 44. sednicu Skupštine Energoprojekt Ho...
16.05.2016 16.05.2016 ENHL - POZIV ZA 44. SKUPŠTINU AKCIONARA
13.05.2016 13.05.2016 ENHL - KVARTALNI IZVEŠTAJ ZA PRVO TROMESEČJE ZA 2016. GODINU
28.04.2016 28.04.2016 ENHL - GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ZA 2015. GODINU
28.04.2016 28.04.2016 ENHL - GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2015. GODINU
19.04.2016 19.04.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U RUANDI VREDAN 7,5 MILIONA USD Energoprojekt Oprema a.d. u konzorcijumu ...
19.04.2016 19.04.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U UGANDI VREDAN 3,7 MILIONA EVRA Energoprojekt Niskogradnja a.d. i Državn...
06.04.2016 06.04.2016 ENHL - GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2015. GODINU
01.04.2016 01.04.2016 ENHL - UPITNIK O PRAKSI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
28.03.2016 28.03.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 3,7 MILIONA USD Energoprojekt Niskogradnja a.d. - u svojs...
23.03.2016 23.03.2016 ENHL - OBAVEŠTENJE O ZNAČAJNOM UČEŠĆU
16.03.2016 16.03.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI Energoprojekt Visokogradnja a.d. (Glavni izvođač) i Beograd na vo...
26.02.2016 26.02.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 9,5 MILIONA EVRA Energoprojekt Visokogradnja a.d. (izvođa...
22.02.2016 22.02.2016 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 15,5 MILIONA EVRA Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije ...
18.02.2016 18.02.2016 UGOVORENI NOVI POSLOVI ENERGOPROJEKTA U KATARU, UAE I OMANU VREDNI 35 MILIONA USD Energoprojekt Entel a.d. j...
27.11.2015 27.11.2015 ENHL - OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE ZA 2014. GODINU
17.11.2015 17.11.2015 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U PERUU VREDAN 36,5 MILIONA EVRA Energoprojekt Niskogradnja a.d. (u konzor...
17.11.2015 17.11.2015 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 24,7 MILIONA EVRA Javno preduzeće ”Elektromreža Srbije” Be...
13.11.2015 13.11.2015 ENHL - KVARTALNI IZVEŠTAJ ZA TREĆE TROMESEČJE ZA 2015. GODINU
12.11.2015 12.11.2015 O D L U K A - O POSTUPKU I NAČINU ISPLATE DIVIDENDE ZA 2014. GODINU AKCIONARIMA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ...
20.10.2015 20.10.2015 OBAVEŠTENJE O ZNAČAJNOM UČEŠĆU
07.10.2015 07.10.2015 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U BELORUSIJI VREDAN 50 MILIONA USD Investitor: GAZPROM (OAO "GAZPROM Trans...
07.09.2015 07.09.2015 OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA NEREZIDENTIMA Obaveštavamo akcionare nerezidente da je Energoprojekt Holding a.d....
25.08.2015 25.08.2015 ENERGOPROJEKT RANGIRAN NA LISTAMA NAJVEĆIH PROJEKTANTSKIH I IZVOĐAČKIH INTERNACIONALNIH KOMPANIJA Kao i preth...
14.08.2015 14.08.2015 ENHL - POLUGODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2015. GODINU
14.08.2015 14.08.2015 ENHL - KVARTALNI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA DRUGO TROMESEČJE 2015. GODINE
17.06.2015 17.06.2015 ENHL - IZVEŠTAJ SA PONOVLJENE 43. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
09.06.2015 09.06.2015 ENHL - POZIV ZA PONOVLJENU 43. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
19.05.2015 19.05.2015 ENHL - POZIV ZA 43. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA - DOPUNA
19.05.2015 19.05.2015 ENHL - PREDLOG REPUBLIKE SRBIJE ZA DOPUNU DNEVNOG REDA
15.05.2015 15.05.2015 ENHL - KVARTALNI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA PRVO TROMESEČJE 2015. GODINE
08.05.2015 08.05.2015 ENHL - POZIV ZA 43. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
30.04.2015 30.04.2015 ENHL - GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2014. GODINU
30.04.2015 30.04.2015 ENHL - GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2014. GODINU
27.04.2015 27.04.2015 ENHL - UPITNIK O PRAKSI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA IZDAVALACA
31.03.2015 31.03.2015 ENHL - GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2014. U skladu sa član...
24.03.2015 24.03.2015 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U GANI VREDAN 50 MILIONA USD Energoprojekt Ghana Ltd., ino kompanija Energ...
24.03.2015 24.03.2015 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U KATARU, UAE I OMANU VREDNI 15,3 MILIONA USD Energoprojekt Entel a.d. je,...
06.03.2015 06.03.2015 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 12 MILIONA USD Energoprojekt Niskogradnja a.d. - u svojst...
27.02.2015 27.02.2015 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U KAZAHSTANU VREDAN 50 MILIONA USD Energoprojekt Visokogradnja a.d. i inve...
27.02.2015 27.02.2015 ENHL - PROMENA U NADZORNOM ODBORU ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. Energoprojekt Holding a.d. iz Beograda ovim pute...

2014 Godišnji izveštaj

65 godina uspeha

Standardna prezentacija Energoprojekta

enhl nas2012

Informator o izdavaocu

60 godina Energoprojekta