INFRASTRUKTURA

VELIKI BROJ PODZEMNIH OBJEKATA, TUNELA, AUTO-PUTEVA, REGIONALNIH PUTEVA I PISTA, ŽELEZNIČKIH I METROSTANICA

VISOKOGRADNJA

STOTINU JAVNIH OBJEKATA DESET KONFERENCIJSKIH CENTARA NEKOLIKO STOTINA STAMBENIH OBJEKATA, BOLNICA, ZDRAVSTVENIH CENTARA, TURISTIČKIH I SPORTSKIH OBJEKATA

ENERGIJA

PREKO 25.000 MW INSTALISANE SNAGE HIDRO ELEKTRANA PREKO 20.000 MW INSTALISANE SNAGE TERMOELEKTRANA VIŠE OD 10.000 km MREŽE DALEKOVODA PREKO 200 TRAFO STANICA  

INDUSTRIJA

PREKO 200 PROJEKTOVANIH I 70 IZGRAĐENIH INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA

VODOPRIVREDA

PETNAEST POSTROJENJA ZA PRERADU VODAČETRDESET KOMPLEKSNIH HIDRO MELIORACIONIH SISTEMA PREKO TRIDESET PROJEKATA ZA UPRAVLJANJE VODAMA I UREĐENJE SLIVOVA REKA OKO PEDESET REGIONALNIH I INDUSTRIJSKIH SISTEMA VODOSNABDEVANJA I SISTEMA KANALIZACIJE

Štampa El. pošta
Vodoprivreda
Zaštita životne sredine


 

Jedna od poslovnih delatnosti Sistema Energoprojekta, sa najdužom tradicijom, je projektovanje, inženjering i izgradnja objekata u oblasti vodoprivrede i zaštite životne sredine. U toku 63 godine poslovanja, Energoprojekt je projektovao, izgradio i pustio u rad brojne objekte uključujući:

  • Brane i akumulacije
  • Sisteme za navodnjavanje i hidromelioraciju
  • Postrojenja za preradu pitkih i otpadnih voda
  • Sisteme vodosnabdevanja
  • Kanalizacione sisteme
 
Brana Seklafa, Alžir Štampa El. pošta
Brana Seklafa
Investitor: Nacionalna agencija za brane i transfere
Projekat: Brana Seklafa, betonska brana h=47 m; Brana Beni Slimane, nasuta brana h=66 m
Usluga: Izvođački projekti, tehnička pomoć i nadzor izgradnje
 
Mega rezervoari vode, Katar Štampa El. pošta
Katar
Investitor: KAHRAMAA (Katarska korporacija za električnu energiju i vode)
Projekat: Unapređenje rezervi vode za piće (prva faza - 10 miliona m3 u 24 betonska rezervoara, 280 km (DN 1200-1600) magistralnih cevovoda i 200 km (DN 900-1600) distributivnih cevovoda)
Usluga: Konsultantske usluge za upravljanje projektom
 
Četiri brane - Beni Slimane, Soubella i Djedra, Alžir Štampa El. pošta
kufranja
Investitor: Ministarstvo za vodne resurse / Nacionalna agencija za brane i transfere Alžira
Projekat: Beni Slimane nasuta brana, h=66; Soubella nasuta brana, h=67; Djerda nasuta brana sa betonskim ekranom, h=60
Usluga: Izvođački projekti, tehnička pomoć i nadzor nad izvođenjem
 
Dve brane - Tarzout i Bouzina, Alžir Štampa El. pošta
kufranja
Investitor: Ministarstvo za vodne resurse / Nacionalna agencija za brane i transfere Alžira
Projekat: Tarzout nasuta brana, h=60m;  Bouzina brana BCR tipa, h=63
Usluga: Izrada idejnog projekta i tenderske dokumentacije
 
Brana Kufranja, Jordan Štampa El. pošta
Kufranja
Investitor: Ministarstvo za vode i navodnjavanje kraljevine Jordan
Projekat: Kufranja, nasuta brana sa betonskim ekranom, h=80m
Usluga: Nadzor i konsultantske usluge na izgradnji
 
Obaloutvrda reke Tise, Srbija Štampa El. pošta
Tisa
Investitor: Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede;  Direkcija za vode
Projekat: Radovi na ojačanju i nadvišenju nasipa na levoj obali reke Tise
Usluga: Izvođenje radova
 
Brana Ourkis, Alžir Štampa El. pošta
brana ourkis_alzir
Investitor: ANBT (Nacionalna agencija za brane i transfere) Alžir
Projekat: Brana Ourkis, h= 40m, dužine u kruni 380m
Usluga: Projektovanje i nadzor
 
Postrojenje za desalinizaciju i postrojenje za proizvodnju električne energije u gradu In Dukm, Oman Štampa El. pošta
reaco oman
Investitor:  RAECO (Elektroenergetska kompanija ruralnih oblasti)
Projekat: Postrojenje za desalinizaciju i postrojenje za proizvodnju električne energije u gradu In Dukm, 6.000 m3/dan pitke vode; 65 MW
Usluga:  Konsultantske usluge
 
Irigacioni sistem Ćavimoćik, Peru Štampa El. pošta
irigacioni s_peru
Investitor:  Vlada regiona La Libertad, Peru
Projekat: Irigacioni sistem Ćavimoćik
Usluga: Rekonstrukcija derivacione brane - vodozahvat, optočni kanal i slapište
 
Izgradnja odbrambenih nasipa i regulacija korita reke Zarumilja, Peru Štampa El. pošta
zarumilja
Investitor:  Ministarstvo poljoprivrede (Peru)
Projekat: Projekat Izgradnja odbrambenih nasipa i regulacija korita reke Zarumilja
Usluga:  Izgradnja
 
<< Početak < Prethodna 1 2 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 2
Energetika
Visokogradnja
Infrastruktura
Vodoprivreda
Industrija
Informacione tehnologije

Vesti

Previous Sledeća
15.07.2014 15.07.2014 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 7,8 MILIONA EUR Investitor: JP EPS PD "Termoelektrane Niko...
15.07.2014 15.07.2014 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 656,8 MILIONA DINARA Investitor: JP "Zavod za izgradnju gr...
19.06.2014 19.06.2014   IZVEŠTAJ SA PONOVLJENE 42. REDOVNE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D
09.06.2014 09.06.2014   POZIV SVIM AKCIONARIMA ZA PONOVLJENU 42. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
03.06.2014 03.06.2014 OBAVEŠTENJE O ZNAČAJNOM UČEŠĆU
03.06.2014 03.06.2014 OBAVEŠTENJE O ZNAČAJNOM UČEŠĆU
30.05.2014 30.05.2014 ENHL - BITAN DOGAĐAJ
15.05.2014 15.05.2014 KVARTALNI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA PRVO TROMESEČJE 2014. GODINE
09.05.2014 09.05.2014 ENHL - POZIV ZA 42. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
09.05.2014 09.05.2014 ENHL-PREDLOG ODLUKE O IZMENI STATUTA
29.04.2014 29.04.2014 ENHL- GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2013. GODINU
29.04.2014 29.04.2014 ENHL - GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2013. GODINU
09.04.2014 09.04.2014 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U UGANDI VREDAN 11,3 MILIONA USD Energoprojekt Niskogradnja a.d. i Uprava ...
09.04.2014 09.04.2014 ENHL - INFORMACIJA O SPROVEDENOM PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA ...
03.04.2014 03.04.2014 OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA IZDAVAOCA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. BEOGRAD Energop...
03.04.2014 03.04.2014 OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA IZDAVAOCA ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D. BEOGRAD Energ...
03.04.2014 03.04.2014 OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA IZDAVAOCA ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D. BEOGRAD Energoproje...
03.04.2014 03.04.2014 OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA IZDAVAOCA ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D. BEOGRAD...
01.04.2014 01.04.2014 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 155 MILIONA USD Energoprojekt Niskogradnja a.d. - u svojst...
18.03.2014 18.03.2014 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U GANI VREDAN 26,3 MILIONA USD Energoprojekt Ghana Ltd., ino kompanija Ene...
13.03.2014 13.03.2014 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 16 MILIONA USD Energoprojekt Niskogradnja a.d. - u svojstv...
10.03.2014 10.03.2014 INFORMACIJA O ZAHTEVU PODNETOM ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJI A.D. ZA PRINUDNI OTKUP AKCIJA SVIH PREOSTALIH AKCIO...
10.03.2014 10.03.2014 INFORMACIJA O ZAHTEVU PODNETOM ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERINGU A.D. ZA PRINUDNI OTKUP AKCIJA SVIH PREOSTALIH A...
10.03.2014 10.03.2014 INFORMACIJA O ZAHTEVU PODNETOM ENERGOPROJEKT URBANIZMU I ARHITEKTURI A.D. ZA PRINUDNI OTKUP AKCIJA SVIH PREOST...
10.03.2014 10.03.2014 INFORMACIJA O ZAHTEVU PODNETOM ENERGOPROJEKT ENERGODATI A.D. ZA PRINUDNI OTKUP AKCIJA SVIH PREOSTALIH AKCIONAR...
05.03.2014 05.03.2014 UGOVORENI NOVI POSLOVI ENERGOPROJEKTA U KAZAHSTANU VREDAN 3,4 MILIONA US$ Energoprojekt Industrija a.d. i kaz...
05.03.2014 05.03.2014 GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA U 2013. GODINI ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. U skladu sa članom 23...
27.02.2014 27.02.2014 UGOVORENI NOVI POSLOVI ENERGOPROJEKTA U PERUU VREDAN 33,8 MILIONA US$ Energoprojekt Niskogradnja a.d. (u svoj...
21.02.2014 21.02.2014 UGOVORENI NOVI POSLOVI ENERGOPROJEKTA U DUBAIJU VREDAN 3,25 MILIONA EUR Energoprojekt Entel a.d. je u februar...
13.02.2014 13.02.2014 UGOVORENI NOVI POSLOVI ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDNI 4,2 MILIONA EUR Energoprojekt Oprema a.d. je u januaru ...
07.02.2014 07.02.2014 UGOVORENI NOVI POSLOVI ENERGOPROJEKTA U KATARU I DUBAIU VREDNI 31,87 MILIONA USD Energoprojekt Entel a.d. zak...
07.02.2014 07.02.2014 ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. OTVORIO NOVU POSLOVNU ZGRADU U OMANU Energoprojekt Entel a.d. je u Muskatu, glavnom ...
31.01.2014 31.01.2014 UGOVORENI NOVI POSLOVI ENERGOPROJEKTA U UGANDI VREDNI 11,9 MILIONA USD Energoprojekt Niskogradnja a.d. i Grad...

2013 Godišnji izveštaj

63 godine uspeha

Standardna prezentacija Energoprojekta

enhl nas2012

Informator o izdavaocu

kp

60 godina Energoprojekta