VISOKOGRADNJA

10 KONFERENCIJSKIH CENTARA DESETINE HOTELA 1.000.000m2 KOMERCIJALNIH PROSTORA PREKO 750.000m2 STAMBENOG PROSTORA VELIKI BROJ BOLNICA, ZDRAVSTVENIH CENTARA, ŠKOLA, POSLOVNIH, TURISTIČKIH I SPORTSKIH OBJEKATA

ENERGIJA

10.000MW INSTALISANE SNAGE HIDROELEKTRANA PREKO 20.000MW INSTALISANE SNAGE TERMOELEKTRANA VIŠE OD 10.000km MREŽE DALEKOVODA PREKO 200 TRAFOSTANICA PREKO 50 PROJEKATA RURALNE ELEKTRIFIKACIJE U DUŽINI OD VIŠE DESETINA HILJADA KILOMETARA

INDUSTRIJA

PREKO 1.300 PROJEKTOVANIH I/ILI IZVEDENIH KOMPLEKSNIH PROJEKATA U RAZLIČITIM INDUSTRIJSKIM GRANAMA

VODOPRIVREDA

40 KOMPLEKSNIH HIDRO MELIORACIONIH SISTEMA, 50 PROJEKATA ZA PREČIŠĆAVANJE PITKIH I OTPADNIH VODA, PREKO 30 PROJEKATA ZA UPRAVLJANJE VODAMA I UREĐENJE SLIVOVA REKA, OKO 50 REGIONALNIH I INDUSTRIJSKIH SISTEMA VODOSNABDEVANJA I SISTEMA KANALIZACIJE

INFRASTRUKTURA

  VELIKI BROJ PODZEMNIH OBJEKATA, TUNELA, AUTO-PUTEVA, REGIONALNIH PUTEVA I PISTA, ŽELEZNIČKIH I METRO STANICA       

Štampa El. pošta
Vodoprivreda
Zaštita životne sredine


 

Jedna od poslovnih delatnosti Sistema Energoprojekta, sa najdužom tradicijom, je projektovanje, inženjering i izgradnja objekata u oblasti vodoprivrede i zaštite životne sredine. U toku 63 godine poslovanja, Energoprojekt je projektovao, izgradio i pustio u rad brojne objekte uključujući:

  • Brane i akumulacije
  • Sisteme za navodnjavanje i hidromelioraciju
  • Postrojenja za preradu pitkih i otpadnih voda
  • Sisteme vodosnabdevanja
  • Kanalizacione sisteme
 
Mega rezervoari vode, Katar Štampa El. pošta
mega rezervoari_katar_v1
Investitor: KAHRAMAA (Qatar General Electricity and Water Corporation)
Projekat: Izgradnja mega rezervoara u cilju unapređenja rezervi pitke vode Katra, faza I
Usluga: Konsultantske usluge; upravljanje projektima
 
Brana Seklafa, Alžir Štampa El. pošta
01-01 seklafa
Investitor: ANBT (Agence nationale des barages et transferts)
Projekat: Brana Seklafa; h=47m
Usluga: Izvođački projekat, tehnička pomoć i nadzor nad izvođenjem
 
Brana Beni Slimane, Alžir Štampa El. pošta
beni slimane_v21
Investitor: ANBT (National Agency for Dams and Transfers)
Projekat: Brana Beni Slimane; h=66m
Usluga: Izrada izvođačkog projekta, tehnička pomoć i nadzor
 
Brana Đedra, Alžir Štampa El. pošta
djedra v21
Investitor: ANBT (National Agency for Dams and Transfers)
Projekat: Brana Đedra; h=60m
Usluga: Izrada izvođačkog projekta, tehnička pomoć i nadzor
 
Brana Kufranja, Jordan Štampa El. pošta
kufranja v1
Investitor: Ministry of Water and Irrigation - Jordan Valley Authority
Projekat: Brana Kufranja; h=80m
Usluga: Nadzor
 
Studija obezbeđenja vodnih resursa u regionima Zapad, Centar i Istok Štampa El. pošta
01-04 resursi alzira
Investitor: ANBT (Agence nationale des barages et transferts)
Projekat: Studija obezbeđenja vodnih resursa u regionima Zapad, Centar i Istok
Usluga: Izrada Studije
 
Nadvišenje brane Wala, Jordan Štampa El. pošta
06 VP HODROINZENJERING Wala Dam
Investitor: Ministry of Water and Irrigation - Jordan Valley Authority
Projekat: Nadvišenje brane “Wala”; sa h=52m na h=67m
Usluga: Konsultantske usluge
 
<< Početak < Prethodna 1 2 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 2
Energetika
Visokogradnja
Infrastruktura
Vodoprivreda
Industrija
Informacione tehnologije