VISOKOGRADNJA

10 KONFERENCIJSKIH CENTARA DESETINE HOTELA 1.000.000m2 KOMERCIJALNIH PROSTORA PREKO 750.000m2 STAMBENOG PROSTORA VELIKI BROJ BOLNICA, ZDRAVSTVENIH CENTARA, ŠKOLA, POSLOVNIH, TURISTIČKIH I SPORTSKIH OBJEKATA

ENERGIJA

10.000MW INSTALISANE SNAGE HIDROELEKTRANA PREKO 20.000MW INSTALISANE SNAGE TERMOELEKTRANA VIŠE OD 10.000km MREŽE DALEKOVODA PREKO 200 TRAFOSTANICA PREKO 50 PROJEKATA RURALNE ELEKTRIFIKACIJE U DUŽINI OD VIŠE DESETINA HILJADA KILOMETARA

INDUSTRIJA

PREKO 1.300 PROJEKTOVANIH I/ILI IZVEDENIH KOMPLEKSNIH PROJEKATA U RAZLIČITIM INDUSTRIJSKIM GRANAMA

VODOPRIVREDA

40 KOMPLEKSNIH HIDRO MELIORACIONIH SISTEMA, 50 PROJEKATA ZA PREČIŠĆAVANJE PITKIH I OTPADNIH VODA, PREKO 30 PROJEKATA ZA UPRAVLJANJE VODAMA I UREĐENJE SLIVOVA REKA, OKO 50 REGIONALNIH I INDUSTRIJSKIH SISTEMA VODOSNABDEVANJA I SISTEMA KANALIZACIJE

INFRASTRUKTURA

  VELIKI BROJ PODZEMNIH OBJEKATA, TUNELA, AUTO-PUTEVA, REGIONALNIH PUTEVA I PISTA, ŽELEZNIČKIH I METRO STANICA       

Štampa El. pošta
Vodoprivreda
Zaštita životne sredine


 

Jedna od poslovnih delatnosti Sistema Energoprojekta, sa najdužom tradicijom, je projektovanje, inženjering i izgradnja objekata u oblasti vodoprivrede i zaštite životne sredine. U toku 63 godine poslovanja, Energoprojekt je projektovao, izgradio i pustio u rad brojne objekte uključujući:

  • Brane i akumulacije
  • Sisteme za navodnjavanje i hidromelioraciju
  • Postrojenja za preradu pitkih i otpadnih voda
  • Sisteme vodosnabdevanja
  • Kanalizacione sisteme
 
Brana Seklafa, Alžir Štampa El. pošta
Brana Seklafa
Investitor: Nacionalna agencija za brane i transfere
Projekat: Brana Seklafa, betonska brana h=47 m; Brana Beni Slimane, nasuta brana h=66 m
Usluga: Izvođački projekti, tehnička pomoć i nadzor izgradnje
 
Mega rezervoari vode, Katar Štampa El. pošta
Katar
Investitor: KAHRAMAA (Katarska korporacija za električnu energiju i vode)
Projekat: Unapređenje rezervi vode za piće (prva faza - 10 miliona m3 u 24 betonska rezervoara, 280 km (DN 1200-1600) magistralnih cevovoda i 200 km (DN 900-1600) distributivnih cevovoda)
Usluga: Konsultantske usluge za upravljanje projektom
 
Dve brane - Tarzout i Bouzina, Alžir Štampa El. pošta
Bouzina
Investitor: Ministarstvo za vodne resurse / Nacionalna agencija za brane i transfere Alžira
Projekat: Tarzout nasuta brana, h=60m;  Bouzina brana BCR tipa, h=63
Usluga: Izrada idejnog projekta i tenderske dokumentacije
 
Tri brane - Beni Slimane, Soubella i Djedra, Alžir Štampa El. pošta
Beni Slimane
Investitor: Ministarstvo za vodne resurse / Nacionalna agencija za brane i transfere Alžira
Projekat: Beni Slimane nasuta brana, h=66; Soubella nasuta brana, h=67; Djerda nasuta brana sa betonskim ekranom, h=60
Usluga: Izvođački projekti, tehnička pomoć i nadzor nad izvođenjem
 
Brana Kufranja, Jordan Štampa El. pošta
Kufranja
Investitor: Ministarstvo za vode i navodnjavanje kraljevine Jordan
Projekat: Kufranja, nasuta brana sa betonskim ekranom, h=80m
Usluga: Nadzor i konsultantske usluge na izgradnji
 
Obaloutvrda reke Tise, Srbija Štampa El. pošta
Tisa
Investitor: Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede;  Direkcija za vode
Projekat: Radovi na ojačanju i nadvišenju nasipa na levoj obali reke Tise
Usluga: Izvođenje radova
 
Brana Ourkis, Alžir Štampa El. pošta
Brana-Ourkis
Investitor: ANBT (Nacionalna agencija za brane i transfere) Alžir
Projekat: Brana Ourkis, h= 40m, dužine u kruni 380m
Usluga: Projektovanje i nadzor
 
Postrojenje za desalinizaciju i postrojenje za proizvodnju električne energije u gradu In Dukm, Oman Štampa El. pošta
desalination
Investitor:  RAECO (Elektroenergetska kompanija ruralnih oblasti)
Projekat: Postrojenje za desalinizaciju i postrojenje za proizvodnju električne energije u gradu In Dukm, 6.000 m3/dan pitke vode; 65 MW
Usluga:  Konsultantske usluge
 
Irigacioni sistem Ćavimoćik, Peru Štampa El. pošta
chavimochic
Investitor:  Vlada regiona La Libertad, Peru
Projekat: Irigacioni sistem Ćavimoćik
Usluga: Rekonstrukcija derivacione brane - vodozahvat, optočni kanal i slapište
 
Izgradnja odbrambenih nasipa i regulacija korita reke Zarumilja, Peru Štampa El. pošta
zarumilja
Investitor:  Ministarstvo poljoprivrede (Peru)
Projekat: Projekat Izgradnja odbrambenih nasipa i regulacija korita reke Zarumilja
Usluga:  Izgradnja
 
<< Početak < Prethodna 1 2 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 2
Energetika
Visokogradnja
Infrastruktura
Vodoprivreda
Industrija
Informacione tehnologije

Korporativni filmovi

ep film2

„Gradimo bolji svet - 2015“ (2 min)

ep film2

„Gradimo bolji svet - 2015“

Vesti

Previous Sledeća
19.05.2015 19.05.2015 ENHL - POZIV ZA 43. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA - DOPUNA
19.05.2015 19.05.2015 ENHL - PREDLOG REPUBLIKE SRBIJE ZA DOPUNU DNEVNOG REDA
15.05.2015 15.05.2015 ENHL - KVARTALNI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA PRVO TROMESEČJE 2015. GODINE
08.05.2015 08.05.2015 ENHL - POZIV ZA 43. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
30.04.2015 30.04.2015 ENHL - GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2014. GODINU
30.04.2015 30.04.2015 ENHL - GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2014. GODINU
27.04.2015 27.04.2015 ENHL - UPITNIK O PRAKSI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA IZDAVALACA
31.03.2015 31.03.2015 ENHL - GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2014. U skladu sa član...
24.03.2015 24.03.2015 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U GANI VREDAN 50 MILIONA USD Energoprojekt Ghana Ltd., ino kompanija Energ...
24.03.2015 24.03.2015 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U KATARU, UAE I OMANU VREDNI 15,3 MILIONA USD Energoprojekt Entel a.d. je,...
06.03.2015 06.03.2015 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 12 MILIONA USD Energoprojekt Niskogradnja a.d. - u svojst...
27.02.2015 27.02.2015 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U KAZAHSTANU VREDAN 50 MILIONA USD Energoprojekt Visokogradnja a.d. i inve...
27.02.2015 27.02.2015 ENHL - PROMENA U NADZORNOM ODBORU ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. Energoprojekt Holding a.d. iz Beograda ovim pute...

2013 Godišnji izveštaj

64 godina uspeha

Standardna prezentacija Energoprojekta

enhl nas2012

Informator o izdavaocu

kp

60 godina Energoprojekta