VISOKOGRADNJA

10 KONFERENCIJSKIH CENTARA DESETINE HOTELA 1.000.000m2 KOMERCIJALNIH PROSTORA PREKO 750.000m2 STAMBENOG PROSTORA VELIKI BROJ BOLNICA, ZDRAVSTVENIH CENTARA, ŠKOLA, POSLOVNIH, TURISTIČKIH I SPORTSKIH OBJEKATA

ENERGIJA

10.000MW INSTALISANE SNAGE HIDROELEKTRANA PREKO 20.000MW INSTALISANE SNAGE TERMOELEKTRANA VIŠE OD 10.000km MREŽE DALEKOVODA PREKO 200 TRAFOSTANICA PREKO 50 PROJEKATA RURALNE ELEKTRIFIKACIJE U DUŽINI OD VIŠE DESETINA HILJADA KILOMETARA

INDUSTRIJA

PREKO 1.300 PROJEKTOVANIH I/ILI IZVEDENIH KOMPLEKSNIH PROJEKATA U RAZLIČITIM INDUSTRIJSKIM GRANAMA

VODOPRIVREDA

40 KOMPLEKSNIH HIDRO MELIORACIONIH SISTEMA, 50 PROJEKATA ZA PREČIŠĆAVANJE PITKIH I OTPADNIH VODA, PREKO 30 PROJEKATA ZA UPRAVLJANJE VODAMA I UREĐENJE SLIVOVA REKA, OKO 50 REGIONALNIH I INDUSTRIJSKIH SISTEMA VODOSNABDEVANJA I SISTEMA KANALIZACIJE

INFRASTRUKTURA

  VELIKI BROJ PODZEMNIH OBJEKATA, TUNELA, AUTO-PUTEVA, REGIONALNIH PUTEVA I PISTA, ŽELEZNIČKIH I METRO STANICA       

Infrastruktura
Štampa El. pošta

Izgradnja objekata infrastrukture, primenom savremenijih tehničkih rešenja, spada u najznačajnija dostignuća inženjera Energoprojekta.

U svom decenijskom iskustvu, Energoprojekt je realizovao različite projekte među kojima su:
  • Podzemni objekti
  • Tuneli
  • Železničke i metro stanice
  • Auto-putevi i regionalni putevi
  • Aerodromi
  • Objekti za proizvodnju i transport nafte i gasa
  • Upravljanje otpadom i kontrola zagađenjem
 
Deponija Vinča, Srbija Štampa El. pošta

deponija vinca_v1

Investitor: Beo čista energija doo
Projekat: EPC Ugovor za projektovanje i izvođenje dela radova na projektu JPP za izgradnju, eksploataciju i upravljanje deponijom Vinča, uključujući i proizvodnju energije iz otpada u postrojenju za preradu otpada
Usluga: Projektovanje i izvođenje dela građevinskih radova
 
Izmeštanje i regulacija korita reke Kolubare, II faza, Srbija Štampa El. pošta

kolubara II_faza_v1

Investitor: PD Rudarski basen “Kolubara” d.o.o.
Projekat: Izmeštanje i regulacija korita reke Kolubare, II faza, sa pritokom Peštan i pratećom infrastrukturom
Usluga: Izmeštanje i regulacija korita reke Kolubare i Peštan, izgradnja mosta preko dve reke, izgradnja vodozahvata, crpne stanice i cevovoda za snabdevanje tehničkom vodom, izgradnja pristupnog puta i monitoring izvedenih radova
 
Autoput E 763: Beograd - Južni Jadran, tunel Šarani, Srbija Štampa El. pošta

tunel Sarani

Investitor: Koridori Srbije doo / Azvirt LLC - Azvirt ogranak, Beograd
Projekat: Izvođenje radova na izgradnji autoputa E 763: Beograd - Južni Jadran, Sektor II: Ljig - Požega, deonica 3: Takovo - Preljina km 77+118.28 do km 117+477.02 - tunel Šarani
Usluga: Izgradnja dve paralelne tunelske cevi
 
Autoput E 763, deonica V: Lajkovac-Ljig, Srbija Štampa El. pošta

lajkovac-ljig

Investitor: Ministarstvo građevinarstva Srbije/ China Shandong International Economic & Technical Cooperation
Projekat: Izvođenje građevinskih radova na projektu izgradnje autoputa E 763, deonica V: Lajkovac-Ljig, km 53+139.91 do km 77+118.23
Usluga: Izgradnja; izgradnja 4 saobraćajne i 3 zaustavne trake, 9 mostova, 6 nadvožnjaka, saobraćajna petlja “Ljig”, tunela “Brančići” sa 2 tunelske cevi dužine od po 940 m i regulacija rečnih tokova
 
Železnička stanica Beograd centar (Prokop), Srbija Štampa El. pošta

01-02 prokop

Investitor: Železnice Srbije a.d.
Projekat: Izvođenje radova na rekonstrukciji kapaciteta za prijem, otpremu i upravljanje vozovima u železničkoj stanici Beograd centar - faza I (Prokop)
Usluga: Ključ u ruke – izvođenje radova; nabavka; puštanje u rad
 
Železnički kolosek na deonici Pančevački most - Pančevo, Srbija Štampa El. pošta

pancevo v1

Investitor: Železnice Srbije a.d./RŽD International
Projekat: Izgradnja donjeg stroja na drugom železničkom koloseku na deonici Pančevački most - Pančevo Glavna stanica (km 4+742 - km 19+600, dužine 14.858 m) u okviru železničke pruge Beograd Centar - Pančevo Glavna - Vršac - državna granica između Srbije i Rumunije
Usluga: Izgradnja; izgradnja nasipa, prilaznih puteva za prelaz preko pruge, objekata za odvodnjavanje, mostova, zgrada na železnikoj stanici itd.
 
Železnička pruga, jedna deonica, Koridor 10, Srbija Štampa El. pošta

vbanja ristovac_v1

Investitor: Železnice Srbije a.d. / RŽD International
Projekat: Rekonstrukcija železničke pruge na južnom delu Koridora 10, deonica Vranjska Banja - Ristovac
Usluga: Izvođenje radova na rekonstrukciji zemljanog planuma, izgradnja objekta za odvod vode, perona, prilaznih puteva i izmeštanje i zaštitu kablova i objekata
 
Železnička pruga, tri deonice, Koridor 10, Srbija Štampa El. pošta

tri deonice

Investitor: Železnice Srbije a.d. / RŽD International
Projekat: Rekonstrukcija železničke pruge na Koridoru 10; tri deonice: Sopot Kosmajski - Kovačevac, Mala Krsna - Velika Plana, Golubinci - Ruma
Usluga: Izvođenje radova; Rekonstrukcija zemljanog planuma, izgradnja propusta, perona i prilaznih puteva, izmeštanje i zaštita kablova i objekata
 
Preventivno čišćenje reke Ćire, Peru Štampa El. pošta

ciscenje cire_v1

Investitor: MINAGRI Ministerio de Agricultura y Riego
Projekat: Preventivno čišćenje reke Ćire
Usluga:Izvođenje radova; preventivno čišćenje korita i formiranje “pilot” kanala duž korita širine 100-150m na dve deonice (od km 25 do km 40 i od km 52+900 do km 53+670)
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 3
Energetika
Visokogradnja
Infrastruktura
Vodoprivreda
Industrija
Informacione tehnologije

Tunel Šarani: probijanje desne tunelske cevi – EP Niskogradnja AD

sarani film