VISOKOGRADNJA

10 KONFERENCIJSKIH CENTARA DESETINE HOTELA 1.000.000m2 KOMERCIJALNIH PROSTORA PREKO 750.000m2 STAMBENOG PROSTORA VELIKI BROJ BOLNICA, ZDRAVSTVENIH CENTARA, ŠKOLA, POSLOVNIH, TURISTIČKIH I SPORTSKIH OBJEKATA

ENERGIJA

10.000MW INSTALISANE SNAGE HIDROELEKTRANA PREKO 20.000MW INSTALISANE SNAGE TERMOELEKTRANA VIŠE OD 10.000km MREŽE DALEKOVODA PREKO 200 TRAFOSTANICA PREKO 50 PROJEKATA RURALNE ELEKTRIFIKACIJE U DUŽINI OD VIŠE DESETINA HILJADA KILOMETARA

INDUSTRIJA

PREKO 1.300 PROJEKTOVANIH I/ILI IZVEDENIH KOMPLEKSNIH PROJEKATA U RAZLIČITIM INDUSTRIJSKIM GRANAMA

VODOPRIVREDA

40 KOMPLEKSNIH HIDRO MELIORACIONIH SISTEMA, 50 PROJEKATA ZA PREČIŠĆAVANJE PITKIH I OTPADNIH VODA, PREKO 30 PROJEKATA ZA UPRAVLJANJE VODAMA I UREĐENJE SLIVOVA REKA, OKO 50 REGIONALNIH I INDUSTRIJSKIH SISTEMA VODOSNABDEVANJA I SISTEMA KANALIZACIJE

INFRASTRUKTURA

  VELIKI BROJ PODZEMNIH OBJEKATA, TUNELA, AUTO-PUTEVA, REGIONALNIH PUTEVA I PISTA, ŽELEZNIČKIH I METRO STANICA       

  • VISOKOGRADNJA

  • ENERGIJA

  • INDUSTRIJA

  • VODOPRIVREDA

  • INFRASTRUKTURA

Štampa El. pošta

 

Kreativnu snagu Energoprojekta čini njegovih 2.290 zaposlenih. Profesionalizam, iskustvo i znanje preko 840 inženjera raznih struka i drugih visokospecijalizovanih stručnjaka, omogućili su Energoprojektu da postane i ostane jaka i pouzdana kompanija u samom svetskom vrhu.

Energoprojekt je osnovan 1951. god. u Beogradu, glavnom gradu bivše SFRJ, kao državno preduzeće za konsalting i projektovanje u oblastima energetike i vodoprivrede (hidro i termoelektrane, elektropostrojenja, sistemi navodnjavanja, hidromelioracioni sistemi, postrojenja za preradu voda ... itd.).

Tokom duge i uspešne istorije, Energoprojekt je svoje poslovne aktivnosti proširio na oblasti: proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije, urbanizma, visokogradnje, infrastrukture, vodoprivrede i zaštite životne sredine, industrije i informacionih tehnologija.  
 
Tokom 67 godina poslovanja, Energoprojekt se razvio u kompleksni poslovni sistem, koji danas integriše 9 međunarodno aktivnih i sofisticiranih kompanija u Srbiji, i preko 20 zavisnih društava i mešovitih kompanija širom sveta, nudeći širok spektar usluga uključujući konsalting, inženjering, izgradnju i opremanje.
 
Sistem Energoprojekt, trenutno, posluje u više od 20 zemalja širom sveta, sa prosečnim godišnjim prihodom od 315 miliona evra i godišnjom vrednošću ugovorenih poslova preko 500 miliona evra.
 

Danas, Energoprojekt je najveća srpska izvođačka kompanija, sposobna da realizuje najkompleksnije projekte. Energoprojekt je i jedina kompanija u regionu koja se nalazi na listama renomiranog američkog časopisa „Engineering News Report“ među 225 najboljih međunarodnih projektantskih i 250 najboljih međunarodnih izvođačkih kompanija.

 

 

Kratak Istorijat

 
Tokom duge i uspešne istorije, Energoprojekt je svoje poslovne aktivnosti proširio na oblasti: proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije, urbanizma, visokogradnje, infrastrukture, vodoprivrede i zaštite životne sredine, industrije i informacionih tehnologija. Tokom 67 godina poslovanja, Energoprojekt se razvio u kompleksni poslovni sistem, koji danas integriše 9 međunarodno aktivnih i sofisticiranih kompanija u Srbiji, i preko 20 zavisnih društava i mešovitih kompanija širom sveta, nudeći širok spektar usluga uključujući konsalting, inženjering, izgradnju i opremanje.


Sistem Energoprojekt, trenutno, posluje u više od 20 zemalja širom sveta, sa prosečnim godišnjim prihodom od oko 320 miliona američkih dolara i vrednošću ugovorenih poslova preko 530 miliona dolara. Danas, Energoprojekt je najveća srpska izvođačka kompanija, sposobna da realizuje najkompleksnije projekte. Energoprojekt je i jedina kompanija u regionu koja se nalazi na listama renomiranog američkog časopisa „Engineering News Report“ među 220 najboljih međunarodnih projektantskih i 225 najboljih međunarodnih izvođačkih kompanija.

Tokom 67 godina, SISTEM ENERGOPROJEKT je projektovao i realizovao kompleksne projekte u više od 70 zemalja širom sveta. U produžetku je dat kratak izbor relevantnih projekata:

50 hidroelektrana različitog tipa i kapaciteta;
34 termoelektrana (na nafti, gasu ili lignitu) različitog tipa i kapaciteta (sa kapacitetom bloka do 600 MW);
15 energana;
20 toplana i 34 sistema daljinskog grejanja;
Preko 200 trafo - stanica (naponskih nivoa do 400 kV);
Nekoliko hilljada kilometara dalekovoda i kablovskih mreža (naponskih nivoa do 400kV);
Preko 50 projekata ruralne elektrifikacije;
50 postrojenja za preradu voda;
40 složenih hidromelioracionih sistema;
Preko 30 projekata upravljanja vodama i uređenja slivova reka;
Oko 50 regionalnih i industrijskih sistema za vodosnabdevanje i kanalizaciju;
Veliki broj objekata infrastrukture (podzemni objekti, tuneli, autoputevi, regionalni putevi, piste, pruge i metro stanice);
Preko 1.300 složenih projekata u različitim industrijskim granama (za preradu nafte i uglja, crne i obojene metalurgije, za preradu metala, hemijske i farmaceutske industrije, za proizvodnju građevinskog materijala, drvno prerađivačke, tekstilne, kožarske, papirne, prehrambene industrije, itd.);
Stotinu javnih objekata;
10 konferencijskih centara;
1.000.000 m2 komercijalnih prostora, preko 750.000 m2 stambenog prostora, veliki broj bolnica, zdravstvenih centara, škola, poslovnih, turističkih i sportskih objekata;
Projektovanje, isporuka opreme i izrada elektro-mašinskih sistema za objekte različitih namena;
Projektovanje i izrada enterijera i opremanje objekata različitih namena
Informacioni sistemi i tehnologije za objekate različitih namena.
 
Energetika
Visokogradnja
Infrastruktura
Vodoprivreda
Industrija
Informacione tehnologije