Nadzorni odbor Štampa El. pošta


Skupština akcionara Energoprojekt Holding je na sednici održanoj 1.9.2017. imenovala novi Nadzorni odbor koji čine:

Predsednik

Dobrosav Bojovic

Dobroslav Bojović

Dobroslav Bojović  je rođen 1958. godine. Diplomirani ekonomista. Direktor je Građevinskog preduzeća NAPRED a.d. Beograd, Akcionarskog društva NAPRED RAZVOJ Beograd, privrednog društva UTMA COMERC, predsednik Nadzornog odbora Agrobačka a.d. Bačka Topla i predsednik Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. Član je Izvršnog odbora i jedan od osnivača Srpskog poslovnog kluba „Privrednik“ i član Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije. više o njemu...

Članovi

Branislav Ivkovic

Prof. dr
Branislav Ivković

Prof. dr Branislav Ivković je rođen 1952. godine. Diplomirani građevinski inženjer. Karijeru je započeo u Građevinskom preduzeću „Napred“ Beograd (1979.-1981.). Posle izbora za asistenta pripravnika zaposlio se na Građevinskom fakultetu u Beogradu. Magistarsku tezu „Optimizacije proizvodnje montažnih elemenata za stambenu i industrijsku izgradnju“ odbranio je 1983. godine. Doktorsku disertaciju „Optimizacija pouzdanosti proizvodnih sistema u građevinarstvu“ odbranio je 1988. godine.  više o njemu...

Vitomir Peric

Vitomir Perić

Vitomir Perić je rođen 1958. godine. Diplomirani inženjer mašinstva, sa dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inostranstvu u građevinarstvu, mašinstvu kao i u spoljnotrgovinskoj struci. Stručno se usavršavao u fabrici vozila Mercedes Benz u Štutgartu, razvojnom centru Porsche-a, kao i na katedri za Mehanizme - Dinamiku mašina na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Učestvovao je na projektima za redukciju emisije izduvnih gasova javnog gradskog saobraćaja grada Beča u saradnji sa TU Wien. više o njemu...

Miodrag Zecevic

Prof. dr
Miodrag Zečević

Prof. dr Miodrag Zečević je rođen 1959. godine. Diplomirani inženjer elektrotehnike. Bio je zaposlen u sistemu Energoprojekt od 1987. godine do 2010. godine. Obavljao je funkciju izvršnog direktora i predsednika Upravnog odbora Energoprojekt Holding a.d. U periodu od 1987.-2003. godine bio je zaposlen u Energoprojekt Oprema a.d., prvobitno kao inženjer pripravnik, zatim glavni inženjer za elektormašinske radove na hotelu Šeraton u Kampali, Uganda i šef objekta na poslovima nadzora i montaže liftova i izvođenju elektorinstalacije na hotelu Hajat. više o njemu...

Nezavisni član

Nada Bojovic

Nada Bojović

Nada Bojović je rođena 1958. godine. Diplomirani inženjer organizacije rada. Poseduje dugogodišnje iskustvo projektovanja i rukovođenja u oblasti informacionih tehnologija u privredi i finansijskom sektoru. Karijeru je započela 1981. godine u IPM Zmaj u Zemunu, a nedugo zatim prelazi u TP Beogradelektro a.d. Beograd. Od 1997. godine je radila kao specijalni savetnik u IT sektoru, na uspostavljanju novih procesa na prvom real time projektu u tadašnjoj Narodnoj banci Jugoslavije. više o njoj...

Nezavisni član

Marko Milojevic

Marko Milojević

Marko Milojević je rođen 1972. godine. Magistar evropskog poslovnog prava (LL.M in European Business Law), Nijmegen, Holandija. Direktor je RSM Serbia d.o.o. Beograd i radi na poslovima poslovnog i poreskog savetovanja. Aktivan u RSM International mreži, lider za Jugoistočnu Evropu. Obavljao je funkciju generalnog direktora „Jugohemije“ a.d. Beograd. više o njemu...

 
Energetika
Visokogradnja
Infrastruktura
Vodoprivreda
Industrija
Informacione tehnologije