Odnosi sa javnošću Štampa El. pošta

 

Svako snimanjе spoljašnosti i unutrašnjosti poslovne zgrade Energoprojekt, organizujе sе u saradnji sa Službom za odnose sa javnošću i to uz prеthodno upućivanjе pisanog zahtеva.

 

ZAHTEV ZA SNIMANJE

Novinari, pratеćе ENG i druge foto i filmske еkipе koje su zaintеrеsovane za snimanje poslovne zgrade, nekog od objekata u vlasništvu Energoprojekta ili nekog od gradilišta na kojima radi Energoprojekt, treba da pošalju zahtev za svako pojеdinačno snimanje putеm mejla: pr@energoprojekt.rs

 

ZAHTEV ZA INTERVJU

Zahtеv za intеrvju sa generalnim direktorom Energoprojekt Holdinga, izvršnim direktorima, direktorima preduzeća iz Sistema Energoprojekt i članovima Nadzornog Odbora pošaljite na mejl: pr@energoprojekt.rs

Ovde možete da preuzmete PRESS KIT

 

IZJAVA ODRICANJA OD ODGOVORNOSTI

Obaveštavamo vas da je internet prezentacija Energoprojekta pre svega informativne prirode, te se moramo ograditi od odgovornosti za štetu koja može nastati kao rezultat korišćenja informacija koje se na njemu nalaze.

Energoprojekt nastoji da pruži sve relevatne informacije u vezi sa svojim poslovanjem. Kako bi sve informacije na našoj internet prezentaciji bile tačne, potpune i aktuelne, pre objavljivanja vrši se njihova pažljiva provera.  Ipak, pošto i pored svih napora može doći do greške, nismo u prilici da garantujemo da će svi podaci uvek biti ažurni i tačni, jer se pojedine informacije menjaju na dnevnoj osnovi. Ukoliko primetite greške, molimo vas da nam na to skrenete pažnju, kako bismo što pre uneli neophodne ispravke.

Takođe vas obaveštavamo da Energoprojekt poseduje autorska prava za sva dokumenta i materijale koji su objavljeni na prezentaciji i nije dozvoljeno koristiti ih u komercijalne svrhe bez prethodne pismene saglasnosti (osim odeljka „press kit“ sa video materijalima koje predstavnici medija mogu slobodno preuzeti i koristiti). S obzirom na to da se na stranicama naše prezentacije nalaze „linkovi“ prema drugim internet prezentacijama i spoljnim informacijama, ograđujemo se od odgovornosti za njihov sadržaj i tačnost.

 
Energoprojekt Holding a.d.
Služba za odnose sa javnošću
Tеl: (011) 310 10 20, (011) 310 10 17, (011) 310 10 10
 

Vesti

Previous Sledeća
12.12.2018 12.12.2018 ENHL - INFORMACIJA O BITNOM DOGAĐAJU - SKLOPLJEN "PROTOKOL O POSLOVNOJ SARADNJI" SA KOMPANIJOM N.V. BESIX S.A....
06.12.2018 06.12.2018 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U PERUU
06.12.2018 06.12.2018 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U PERUU
29.11.2018 29.11.2018 ENHL - OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE ZA 2017. GODINU
16.11.2018 16.11.2018 ENHL - ODLUKA O POSTUPKU I NAČINU ISPLATE DIVIDENDI ZA 2017. GODINU - IZMENA
14.11.2018 14.11.2018 ENHL - KVARTALNI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA TREĆE TROMESEČJE 2018. GODINE
06.11.2018 06.11.2018 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI
05.11.2018 05.11.2018 ENHL - ODLUKA O POSTUPKU I NAČINU ISPLATE DIVIDENDI ZA 2017. GODINU
23.10.2018 23.10.2018 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI
19.09.2018 19.09.2018 ENHL - OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA NEREZIDENTIMA
17.09.2018 17.09.2018 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI
17.09.2018 17.09.2018 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI
23.08.2018 23.08.2018 ENERGOPROJEKT RANGIRAN NA LISTAMA NAJVEĆIH INTERNACIONALNIH IZVOĐAČKIH KOMPANIJA Kao i prethodnih godina, ugl...
20.08.2018 20.08.2018 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 20,7 MILIONA EUR
15.08.2018 15.08.2018 ENHL - POLUGODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2018. GODINU
15.08.2018 15.08.2018 ENHL - KVARTALNI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA DRUGO TROMESEČJE 2018. GODINE
17.07.2018 17.07.2018 ENERGOPROJEKT RANGIRAN NA LISTAMA NAJVEĆIH PROJEKTANTSKIH INTERNACIONALNIH KOMPANIJA Kao i prethodnih godina,...
21.06.2018 21.06.2018 ENHL - IZVEŠTAJ SA ODRŽANE 48. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
21.06.2018 21.06.2018 ENHL - ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2017. GODINU
21.06.2018 21.06.2018 ENHL - ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2017. GODINU ...
21.06.2018 21.06.2018 ENHL - ODLUKA O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI
15.06.2018 15.06.2018 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SUDANU VREDAN 14,4 MILIONA EUR
01.06.2018 01.06.2018 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI VREDAN 33,7 MILIONA EUR
15.05.2018 15.05.2018 ENHL - KVARTALNI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA PRVO TROMESEČJE 2018. GODINE
14.05.2018 14.05.2018 ENHL - POZIV ZA 48. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
03.05.2018 03.05.2018 ENHL - GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA ZA 2017. GODINU
30.04.2018 30.04.2018 ENHL - UPITNIK O PRAKSI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
30.04.2018 30.04.2018 ENHL - GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ZA 2017. GODINU
30.04.2018 30.04.2018 ENHL - GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2017. GODINU
13.04.2018 13.04.2018 ENHL - OBAVEŠTENJE O NAMERI PREUZIMANJA
28.03.2018 28.03.2018 UGOVOREN NOVI POSAO ENERGOPROJEKTA U SRBIJI
13.03.2018 13.03.2018 UGOVORENI NOVI POSLOVI ENERGOPROJEKTA U SRBIJI I UAE VREDNI 6,7 MILIONA EUR
12.03.2018 12.03.2018 ENHL - OBAVEŠTENJE O ZNAČAJNOM UČEŠĆU
19.01.2018 19.01.2018 ENHL - OBAVEŠTENJE O NEPOSTOJANJU NAMERE SPROVOĐENJA POSTUPKA PONUDE ZA PREUZIMANJE