Kargo centar ganskog aerodroma i poslovni objekat na Kokota međunarodnom aerodromu, Gana Štampa El. pošta

VG kargo_centar02

Investitor: Ghana Airport Cargo Center
Projekat: Kargo centar ganskog aerodroma i poslovni objekat na Kokota međunarodnom aerodromu
Usluga: Ključ u ruke – projektovanje; izgradnja; nabavka; puštanje u rad